“Želim vam cjelovitost duha, ljubav prema znanju i kulturi, čestitost mišljenja i jednostavnost života nezagađenog svakovrsnom ideologijom“, poručio je diplomandima dekan Musić.

Svečana dodjela diploma studentima koji su završili studij na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru održana u Hrvatskome domu hercega Stjepana Kosače. Promovirana su 204 diplomanda od čega je 118 prvostupnika i 86 magistara struke.

Rektor Sveučilišta u Mostaru je istaknuo kako se ljestvica naših vrijednosti danas na ovom Sveučilištu, u Bosni i Hercegovini, Europskoj uniji, ali i cijelom razvijenom svijetu može temeljiti na obrazovanju, znanju, znanosti, istraživanjima i umjetnosti. “Sutra na tržištu rada nemojte čekati da bolja budućnost dođe sama od sebe jer to se neće dogoditi. Ne, vi ste tu da je oblikujete na svojim radnim mjestima“, kazao je rektor Tomić.

Dekan Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Ivica Musić je naglasio kako je Europa još uvijek svjesna sadržajne gustoće društvenih i humanističkih znanosti i shvaća kako se samo u susretu raznolikosti može začeti punoća nove civilizacije te obnovljenog humanizma koji će preuzeti odgovornost za budućnost“, kazao je dekan Musić. “Želim vam cjelovitost duha, ljubav prema znanju i kulturi, čestitost mišljenja i jednostavnost života nezagađenog svakovrsnom ideologijom“, poručio je diplomandima dekan Musić.

Bljesak.info