U Osnovnoj školi „Fra Lovro Karaula“ u Livnu održana je u ponedjeljak, 24. i danas 25. rujna 2018. godine dvodnevna edukacija učenika od 6 do 9 razreda o općim pravilima ponašanja u slučaju pojave prirodnih i drugih nesreća te važnosti preventivnog djelovanja u sustavu zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara.

Cilj obuke je na jednostavan i pristupačan način dati osnovna pravila ponašanja svakog pojedinca u slučaju prirodne ili neke druge opasnosti, nesreće i katastrofe, o dobroj pripremi obiteljskog odnosno Školskog plana u slučaju neke nepogode te važnosti žurnih službi u sustavu zaštite i spašavanja, istaknuo je na današnjoj edukaciji v.d direktor Uprave civilne zaštite HBŽ, mr.sc. Željko Marijan.

Edukaciju provodi Diana Čačija načelnica za obuku županijske Uprave civilne zaštite koja je kazala da je edukacija najbolja prevencija u sustavu zaštite i spašavanja te da se s ovim projektom započelo prije nekoliko godina. Do sada je ona provedena u dječjim vrtićima, malim školama, među učenicima nižih razreda osnovnih škola te srednjim školama na području cijele županije. Realizacijom započete edukacije učenika viših razreda osnovnih škola, svi učenici i predškolskog i školskog uzrasta na području cijele županije su obuhvaćeni edukacijom što je u konačnici i bio krajnji cilj navedenog projekta.

Tijekom edukacije oko 300 učenika viših razreda osnovne škole, koliko ih ima u matičnoj livanjskoj školi „Fra Lovro Karaula“, dobilo je prigodne priručnike i brošure – Obiteljski priručnik za ponašanje u slučaju prirodnih i drugih nesreća i Upute za postupanje u opasnostima, nesrećama i katastrofama. Uz prigodnu video projekciju učenici su se upoznali s najčešćim prirodnim nepogodama u HBŽ te uputama kako se ponašati u slučaju pojave prirodne ili druge nesreće.

Nakon edukativno – obrazovnog sata ispred škole je izvedena pokazana vježba simulacije požara u školi u kojoj su sudjelovale žurne službe zaštite i spašavanja, vatrogasci VD Livno, GSS HBŽ i livanjski Crveni križ.

Naime, Uprava civilne zaštite Hercegbosanske županije u suradnji s općinskim Službama civilne zaštite i ravnateljima osnovnih škola, a u sklopu provođenja aktivnosti Plana i programa obučavanja i osposobljavanja struktura zaštite i spašavanja za 2018./2019. godinu, tijekom rujna i listopada provodi edukaciju učenika viših razreda u svim osnovnim školama na području nesreća te podizanje svijesti o važnosti preventivnog djelovanja kako bi posljedice po živote ljudi i materijalnih dobara bile svedene na najmanju moguću mjeru.

Vlada HBŽ