U četvrtak, 8. veljače 2018. godine Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije u suradnji s Gender Centrom Federacije Bosne i Hercegovine održalo je radni sastanak u hotelu „Drvar“ u Drvaru o provedbi  projekta „Unaprjeđenje pristupa multisektorskim uslugama za žrtve rodno zasnovanog nasilja na županijskoj i općinskoj razini“.

Fatima Bećirević, stručna suradnica Gender centra Federacije BiH predstavila je projekt „Unaprjeđenje pristupa multisektorskim uslugama za žrtve rodno zasnovanog nasilja na županijskoj i općinskoj razini koji se realizira u okvir UN-ovog programa „Standardi i angažman za sprječavanje nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja u BiH“ kojeg financijski podržava Švedska razvojna agencija SIDA.

Cilj projekta je podržati rad županijskih koordinacijskih tijela i općinskih multisektorskih timova u preventivnom djelovanju i postupanju u slučajevima nasilja u obitelji.

Tijekom sastanka multisektorski timovi  predstavili  su dosadašnja iskustva i iskazali dobru volju realiziranja prevencije i borbe protiv nasilja u obitelji kako bi se pokazali najefikasniji rezultati u radu.

Na ovom radnom sastanku uz organizatore nazočili su predstavnici centara za socijalni rad s područja Hercegbosanske županije, predstavnici MUP-a Hercegbosanske županije, predstavnici nevladinih organizacija, predstavnici prosvjetnih institucija i sudionici koji su vezani za ovu problematiku u Hercegbosanskoj županiji.

 

Vlada HBŽ