Okrugli stol na temu “Kako riješiti problem livanjskih divljih konja na magistralnim cestama?” održan je u Livnu. Na sastanku je istaknuta nužnost pronalaska rješenja koja će biti usmjerena na zaštitu konja, njihovoga staništa te vozača, piše Fena.

Na ovome lokalitetu ima više od 800 divljih konja koji su postali prepoznatljiva turistička atrakcija, ali i sveprisutan problem zbog njihovog pojavljivanja na magistralnoj cesti između Livna i Kupresa. Preko zime dolaze na magistralnu cestu kada se prosipa sol po cesti, a ljeti zbog nedostatka vode prelaze cestu tragajući za njom, što rezultira čestim prometnim nesrećama čiji se broj povećava iz godine u godinu.

Prema riječima zapovjednika Policijske postaje Livno Damira Marijana, u zadnjih 10 godina zabilježeno je 48 prometnih nezgoda u kojima su uz motorna vozila sudionici bili i konji.

–  U ovim nezgodama, 8 osoba je dobilo lakše tjelesne ozljede, a 12 konja je podleglo na mjestu događaja, a dobar dio ovih konja je naknadno podlegao uslijed ozbiljnih ozljeda. Policija je donosila određene akte da se riješi problem te kritične dionice, postavljeni su i svijetleći znakovi koji upozoravaju na kretanje konja kojih se često sudionici prometa ne pridržavaju i voze preko dozvoljene brzine što rezultira nesrećom. Kada se riješi pravni status tada će biti lakše donijeti određene mjere jer ćemo tek tada moći pokrenuti određene stvari i raditi na rješenjima, naveo je Marijan.

Predstavnici turističkih agencija na okruglom stolu naveli su neka od mogućih rješenja, kao što je uvođenje rendžera koji bi vodili brigu o konjima ili povećanje broja volontera, međutim, ističu kako su preduvjet za bilo kakve akcije pravna rješenja koja će omogućiti i konkretne poteze.

– Vlasnik divljih konja se mora odrediti, Grad Livno bi trebao preuzeti inicijativu u rješavanju ovog problema, odnosno iskorištavanja ovog potencijala. Divlji konji pristavljaju ogroman turistički potencijal, a novim prihodima bismo mogli pronaći određena rješenja koja nastaju zbog problema konja na cesti. A svi ovi problemi nastaju jer nema pravne regulative – istaknuo je Marin Mamuza iz Agencije za turistički obilazak “Continental Adventure”.

Predstavnici Grada Livna izrazili su spremnost za rješavanje postojećih problema te su istaknuli da će iskoristiti te uzeti u obzir sva mišljenja i sve konstruktivne prijedloge lokalne zajednice, udruga koje se bave pitanjem zaštite konja, poduzeća i agencija koje već promoviraju prepoznatljivost livanjskih divljih konja, stručnih osoba, a sve kako bi donijeli odluke koje su ostvarive, izvedive i korisne, navodi se u priopćenju Centra civilnih inicijativa.

– Grad Livno će biti nositelj daljnjih rasprava na ovu tematiku, a želim istaknuti da je Gradsko Vijeće Grada Livno usvojilo Plan i program rada koji predviđa temu današnje rasprave kao točku od posebnog interesa. Stoga će gradske službe pripremiti jednu sustavnu analizu kada je u pitanju tematike zaštite divljih konja, ali i problema nezgoda na magistralnim cestama. Sukladno toj analizi, Službe će pripremiti odluke, smjernice i programe koje bi regulirale pitanje zaštite divljih konja – izjavio je gradonačelnik Livna Darko Čondrić.

Inače, spomenuti okrugli stol održan je u organizaciji Centra civilnih inicijativa (CCI).

Fena