U Livnu je danas u prostorijama Linnovate Business Park – a održan info dan u okviru EU projekta „Uspostava Mreže za ruralni razvoj Hercegovine-HeRuDNet“ .Vodeći projektni partner je Asocijacija za ekonomski razvoj REDAH Mostar, koji će zajedno sa partnerima, Poljoprivredni klaster Stara Hercegovina iz Trebinja i Zaklada LINNOVATE iz Livna, predano provoditi projekt unapređenja aktivizma organizacija civilnog društva kroz povećanje sudjelovanja i zastupljenosti ruralnog stanovništva i poduzetnika u društvenim i političkim inicijativama, te uspostave funkcionalne i održive mreže za ruralni razvoj Hercegovine, kako bi svojim aktivnostima poboljšala uvjete života i rada stanovnika . Europska unija prepoznala je i podržava razvoj organizacija civilnog društva kroz jačanje dijaloga i provedbe razvojnih politika.

Projekt će trajati tri godine (2024-2027), ukupne vrijednosti 662.133 Eura, od čega EU financira 90% vrijednosti projekta (595.800 Eura). Sudionici info dana su bili predstavnici javnog, nevladinog i privatnog sektora, predstavnici ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i predstavnici ministarstva gospodarstva naše županije  kao i poljoprivrednici  koji su akteri ruralnog razvoja Hercegovine. Danas su predstavljeni  ciljevi, očekivani rezultati i planirane aktivnosti, te ključni sudionici projekta. U sklopu ovog projekta, uz edukacije, obuku, platformu i web stranicu, bit će postavljeno i 40 meteo stanica u 20 općina i gradova.

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije Božo Perić obratio se sudionicima i kazao kako je Ministarstvo već sudjelovalo u pripremama ovog projekta konkretno kroz podatke  s kojima raspolaže , kao tehnička podrška i naveo kako i dalje stoji na raspolaganju i biti će potpora pri realizaciji ovog projekta. Na području naše županije prošle godine Ministarstvo je postavilo dvije meteorološke postaje koje su od velike koristi svim zainteresiranima, a krajnji planirani efekti ovog projekta uvelike će pomoći poljoprivrednicima, ali i svima onima koji će se uključiti u ovaj projekt.

“Projekt ima par svojih elemenata. Prva i osnovna stvar je uspostava same mreže i njena registracija, članstvo, gdje će za članove biti pripremljen jedan cijeli set edukacija u cilju jačanja kapaciteta.” rekao je Ivica Sivrić, direktor REDAH-a i voditelj projekta.

“Uz brojne projektne aktivnosti i održavanje okruglih stolova, u posljednjoj godini ovog trogodišnjeg projekta, bit će organiziran i ruralni parlament Hercegovine. Služit će za izradu strateških, analitičkih i drugih dokumenata kao alata za promjenu politika,” istaknuo je Nikola Periša, direktor Zaklade Linnovate Livno i projektni partner.

Vlada HBŽ