Na jednoj od posljednjih sjednica Vlada Federacije BiH razmatrala je informaciju o izvršenim revizijama privatizacije društvenog kapitala gospodarskih društava i banaka u FBiH za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine, piše Večernji list BiH. U dokumentu se navodi kako je u planu rada za prošlu godinu predviđena revizija šest gospodarskih društava i pet banaka te kako je ukupno zaposleno pet revizora na predmetima.

Najveći dio podataka i dokumenata prikuplja se od federalne Agencije za privatizaciju i županijskih agencija za privatizaciju, Agencije za bankarstvo kod gospodarskih društava i banaka kod kojih će se obaviti revizija te od ostalih relevantnih institucija i institucija koje su sudjelovale u procesima privatizacije.

Navodi se kako je u prvoj polovini prošle godine pokrenuta revizija u poduzeću “Bazna hemija” d.d. Vitkovići – Goražde. Zanimljivo je kako revizori u ovome predmetu nisu mogli doći do potrebne dokumentacije, pa su 8. ožujka 2018. godine načinili službenu zabilješku u kojoj je navedeno koja dokumentacija nedostaje. Ne navodi se hoće li itko kazneno odgovarati zbog ovakvog stanja. Također, vršena je revizija poduzeća PD “Dubrava” d.d. Cazin. Ni u ovom slučaju nije mogla biti završena revizija zbog nedostatka dokumenata, a predmetom se nastavilo baviti nadležno tužiteljstvo. Zato je do kraja obavljena revizija stanja u poduzeću “JANJ” TGS d.d. Donji Vakuf, a izvješće je poslano nadležnim institucijama.

Pod revizijom su se našle i dvije banke. Prvi predmet bila je Una Banka d.d. Bihać, ali je taj proces prekinut zbog nedostatka dokumentacije. Pod revizijom je bila i Vakufska banka d.d. Sarajevo, ali taj proces nije završen u prvih šest mjeseci prošle godine. To znači da je samo jedan predmet od pet riješen u šest mjeseci, što dovoljno govori koliko je opstrukcija u ovome procesu i što navodi na zaključak kako se dokumenti skrivaju zbog sumnjivih radnji odgovornih.

Napominjemo da se Agencija svakodnevno susreće s poteškoćama u smislu provedbe Zakona o reviziji privatizacije. U najvećem dijelu to se ogleda u prikupljanju dokumentacije jer u takvim slučajevima Agencija nema mehanizam za pokretanje procedure kaznenih odredbi, a koje su kao takve navedene u Zakonu. U svezi s tim, Agencija može tek obavijestiti nadležno Tužiteljstvo, što trenutačno i radi.

U postupku revizije i primjene Zakona uočene su određene nejasnoće i neusklađenosti Zakona s drugim općim zakonima u Federaciji BiH. Pojedine odredbe zakona prevaziđene su, a neke je opet nemoguće primijeniti, zbog toga je nužno pristupiti izmjenama i dopunama zakona – navodi se u dokumentu koji je usvojila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

vecernji.ba