VE Mesihovina sastavni je dio svih poslovnih planova Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosne od 2006. godine do danas, strateških i planskih dokumenata, energetskih i studija razvoja u Federaciji BiH i BiH. Projekt VE Mesihovina podržali su Vlada Federacije BiH te Vijeće ministara BiH, kao i lokalna zajednica; potpisan je ugovor o međusobnoj suradnji s Općinom Tomislavgrad za VE Mesihovina (br. I-7270/09 od 3. 9. 2009.) te ugovor o koncesiji za VE Mesihovina (br. I-7025/09 od 26. 8. 2009.) s Ministarstvom gospodarstva HBŽ-a. Financijska sredstva za ovu investiciju osigurana su dana 23. veljače 2010. godine potpisanim ugovorom o projektu i kreditu te ugovorom o financiranju projekta između Njemačke razvojne banke KfW, Bosne i Hercegovine, Federacije BiH i EP HZ HB: 71 milijun eura odnosi se na kreditna sredstva, milijun eura na grant sredstava (za konzultantske usluge), dok su preostala sredstva za realizaciju projekta VE Mesihovina osigurana iz vlastitih sredstava JP EP HZ HB.

Snaga, proizvodnja…

VE Mesihovina predstavlja prvi vjetroenergetski projekt u BiH koja je 14. ožujka 2018. godine puštena u pogon. Ispitivanja opreme i testiranja usklađenosti rada VE Mesihovina, sukladno zahtijevanim tehničkim uvjetima priključenja na mrežu, izvršena su u skladu s Mrežnim kodeksom i testovima usklađenosti rada proizvodnih objekata. Vjetroelektrana (VE) Mesihovina nalazi se u središnjem dijelu općine Tomislavgrad. Ima 22 vjetroturbine tipa SWT-2.3-108, ukupno instalirane snage 50,6 MW i projektirane godišnje proizvodnje oko 165 GWh. Vjetroelektrana Mesihovina sastoji se od pristupnih cesta ukupne dužine 23,2 km, vjetroagregata VA 1 – VA22 s temeljima i platoima, podzemnih energetskih 20 kV kabela i komunikacijskih kabela za povezivanje vjetroagregata VA 1 -VA 22 s TS 20/110 kV Gornji Brišnik, priključka na elektroenergetski sustav (DV 110 kV Tomislavgrad – Gornji Brišnik i DV 110 kV Gornji Brišnik – Posušje) te transformatorske stanice 20/110 kV Gornji Brišnik u kojoj su ugrađena dva energetska transformatora 20/110 kV, 40 MVA, 110 kV postrojenja na otvorenom te upravljačkog objekta u kojem je smješteno 20 kV postrojenje te uređaja za mjerenje, upravljanje i zaštitu. Pristup lokaciji je omogućen s magistralne ceste M- 6.1, dionica 007 Karlov Han – Kolo, općina Tomislavgrad, stacionaža km 7 + 170 desno te lokalnim cestama iz naselja Bukovica, Mrkodol i Donji Brišnik. Predmetna lokacija nalazi se u središnjem dijelu općine Tomislavgrad, s osnovnim smjerom pružanja jugoistok – sjeverozapad.

Prednosti za lokalnu zajednicu

Realizacijom projekta VE Mesihovina, osim izgradnje novih proizvodnih kapaciteta u proizvodnom sustavu EP HZ HB, poboljšani su uvjeti za razvoj poduzetništva i industrije, osigurana nova radna mjesta i poslovi za brojne tvrtke na izvođenju radova, isporuci i ugradnji opreme. Poboljšana je i prometna infrastruktura, uz niz drugih prednosti za lokalnu zajednicu. Vjetroelektrane ne emitiraju stakleničke plinove, a imaju izuzetno dobru energetsku ravnotežu. Izračuni koliko CO2 bi se moglo uštedjeti energijom vjetra temelje se na pretpostavci o intenzitetu emisije ugljika u globalnom elektroenergetskom sektoru, tj. tipičnoj količini CO2 koji se emitira proizvodnjom jednog kWh. Emisije se znatno razlikuju po pojedinim zemljama, ali po procjeni IEA (International Energy Agency), prosječna vrijednost smanjenja ugljičnog dioksida zbog proizvodnje električne energije iz energije vjetra iznosi oko 600g/kWh. U 2019. godini VE Mesihovina proizvela je 165,982.476 kWh, a u razdoblju od ožujka 2018. do kolovoza 2020. godine 375,932.634 kWh električne energije.

Večernji.list