U okviru aktivnosti projekta „Jačanje i unaprjeđenje modernih i održivih javnozdravstvenih strategija kapaciteta i usluga za poboljšanje zdravlja stanovništva u BiH”, koji realizira Ured Svjetske zdravstvene organizacije za BiH, uz financijsku potporu Veleposlanstva Švicarske u BiH, Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu F BiH (AKAZ) provela je tijekom 2018. godine edukaciju i ocjenjivanje timova obiteljske medicine i akreditirala 51 tim obiteljske medicine iz 20 domova zdravlja u F BiH.

Kao jedan od pet najboljih timova obiteljske medicine akreditiranih u F BiH prošle godine jeste tim Doma zdravlja Tomislavgrad koji čine dr. Bernardina Šarac i medicinska sestra Ivana Šteko. Njihov kvalitetan rad je prepoznat od strane nadležne Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu F BiH (AKAZ), na to smo iznimno ponosni i iskreno im čestitamo.

S ciljem daljnjega učenja i profesionalnoga napredovanja ovih pet najboljih timova Ured Svjetske zdravstvene organizacije u BiH organizira studijsko putovanje u Sloveniju u razdoblju od 13. do 16. svibnja ove godine. Sigurni smo kako će ovaj tim obiteljske medicine Dom zdravlja Tomislavgrad predstavljati na najbolji mogući način. Uostalom, to potvrđuje i ovo priznanje AKAZ-a.

mandino-selo.com