Zbog dotrajalosti krovišta na OŠ Ivana Mažuranića PŠ Oplećani – Vedašić pristupilo se sanaciji , a projektom su predviđeni novi crijep, novi žljebovi (oluci) i ugradnja snjegobrana koji na postojećem krovištu dosada nisu bili postavljeni.

Radove, čiji završetak se očekuje krajem idućeg tjedna, izvodi firma Top. d.o.o. Tomislavgrad.

Općina Tomislavgrad