Temeljem članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i hercegovine („Službene novine F BiH“, broj: 12/03 i 34/03),članka 84.
stavak 5. Zakona o osnovnom školstvu («Narodne novine HBŽ», br. 12/04 i 12/08), članka 6. Odluke o utvrđivanju uvjeta i kriterija za konačno imenovanje članova školskih odbora osnovnih škola kojima je utemeljitelj Općina Tomislavgrad („Službeni glasnik Općine Tomislavgrad“, broj: 8/07), Općinski načelnik općine Tomislavgrad, r a s p i s u j e JAVNI OGLAS ZA IZBOR ČLANOVA(DVA) ŠKOLSKOG ODBORA OŠ FRA MIJE ČUIĆA KOJOJ JE UTEMELJITELJ OPĆINA TOMISLAVGRAD

Svaki kandidat, koji bude stavljen ne listu s užim izborom, bit će pozvan na intervju.
Podnositelji prijava, s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 dana od isteka roka za podnošenje prijava, neće se uzimati u razmatranje u daljnjem postupku imenovanja.

Bilo koji kandidat ili bilo koja druga osoba, slobodna je podnijeti prigovor na konačno imenovanje, ako vjeruje, da se u postupku imenovanja, nisu ispoštivala načela utvrđena Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine” i oglasnoj ploči Općine Tomislavgrad.

Prijavu uz tražene dokaze dostaviti osobno ili preporučeno poštom na adresu: Općina Tomislavgrad, Ulica Mijata Tomića 120. – Povjerenstvo za izbor, uz naznaku: «Prijava na oglas – ne otvarati».
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Javni oglas se nalazi u prilogu.

JAVNI OGLAS

tomislavgrad.gov.ba