Iz tiska je izašla knjiga „Memento akademskoga pisma“ autora prof. dr. sc. Ivice Musića, dekana Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Djelo omogućuje da svaki student, ali i iskusan istraživač na jednom mjestu pronađe sve što je potrebno znati o istraživanju i pisanju akademskih radova.

U svojoj recenziji prof. dr. sc. Božo Goluža o knjizi se slikovito izrazio. „Možemo nositi skupocjeno odijelo, ali ako se na njemu nalaze nekakve mrlje, ono je mnogo izgubilo na vrijednosti. Tako je i s knjigama. Bez obzira na verziranost u svojoj struci, svaki bi znanstvenik trebao poslušati mišljenje drugih, i to ne samo s obzirom na sadržaj, nego i ima li nešto što strši u njegovu djelu i narušava sklad. Zato bih ovu knjigu prof. Musića usporedio s ‘kemijskom čistionicom’, tj. smatram je dobrom prigodom za čišćenje vrijednih znanstvenih sadržaja.“

Autor knjge prof. Musić je istaknuo kako je djelo namijenjeno ponajprije studentima, odnosno onima koji tek ulaze u svijet visokoškolskog obrazovanja te znanstvenoistraživačkog rada. „No njime se mogu okoristiti i već formirani znanstvenici jer je knjiga koncipirana priručnički, pa se u njoj lako može provjeriti kako postupiti u dvojbenim situacijama. Olakšavajuća je okolnost i to što je pisana vrlo jednostavno, s minimalnom teorijskom podlogom i s mnoštvom konkretnih uputa i primjera na kojima se najbolje uči“, kazao je prof. Musić.

Knjiga je podijeljena na tri velike cjeline. Prva je naslovljena „Znanstveno djelo u znanstvenoj prozi“, druga „Postanak i razviće znanosti“ te treća „Filozofija i kritičko mišljenje“.

„Posebnost je ovog djela i u dodatku prvom, glavnom dijelu. Riječ je o kratkom pregledu razvoja znanosti i filozofije izloženom u drugoj i trećoj cjelini knjige. Otuda i podnaslov ove knjige: S kratkim pogledom na surazvoj znanosti i filozofije. Taj pregled može poslužiti, osobito onima koji su na ‘ulaznim vratima’ akademske zajednice, kao svojevrstan vodič kroz znanost i filozofiju“, objasnio je prof. Musić.

Akademik dr. sc. Serafin Hrkać, profesor emeritus i recenzent je naglasio kako je knjiga vrijedno djelo, jer može biti od neizmjerne pomoći svim sveučilišnim i akademskim djelatnicima pri znanstvenom istraživanju i pisanju akademskih radova. „Knjiga je udžbeničke naravi, ali ne nedostaje originalnosti, jer se činjenice, stavovi i primjeri izneseni u knjizi donose na nov i sustavan način. Nesumnjivo, u pisanje ovog djela uloženo je vrlo mnogo truda i vremena“, objasnio je akademik Hrkać.

Knjiga „Memento akademskoga pisma“ prof. dr. sc. Ivice Musića je napisana na 560 stranica, a objavio ju je Nakladnik PRESSUM Sveučilišta u Mostaru, priopćeno je s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.