Nastavljajući sa vlastitim odabirom i obukom časnika, Ministarstvo obrane BiH i ove godine objavljuje Javni natječaj za prijem kandidata u profesionalnu vojnu službu u početnom činu časnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Natječaj je objavljen je danas, 13. listopada, 2020. godine, namijenjen je za kandidate sa završenim fakultetom iz civilstva i dostupan je web i facebook stranici Ministarstva obrane BiH.

Natječaj daje mogućnost da najbolji kandidati sa završenim fakultetom mogu biti izabrani i iz građanstva i iz redova vojnika i dočasnika OS BiH, a između ostalih uvjeta, potrebno je da kandidati koji se prijavljuju iz civilstva u vrijeme prijema u OS BiH na dan 1. siječnja 2022. godine nisu stariji od 27 godina, odnosno za kandidate koji se prijavljuju iz OS BiH da 1. siječnja 2022. godine nisu stariji od 35 godina. Na ovaj način Oružane snage BiH podmlađuju svoj časnički kadar, pri čemu je proces odabira i obuke zasnovan na najsuvremenijim metodama i maksimalno kvalitetan.

Istovremeno daje se mogućnost mladim građankama i građanima Bosne i Hercegovine kao i pripadnicima OS BiH koji ispunjavaju uvjete, da postanu časnici OS BiH. Prilikom testiranja, provjera, selekcije i izbora za prijem u profesionalnu vojnu službu u Oružane snage BiH, vodit će se računa o poštivanju principa transparentnosti, pravičnosti i istih mogućnosti, te neće biti diskriminacije ni po kojem osnovu.

Nakon završenog procesa odabira, ugovor za osnovnu časničku obuku će biti potpisan sa ukupno 36 kandidata. Kandidati koji završe časničku obuku će imati privilegiju da budu primljeni u OS BiH i pritom izvršavaju velik broj različitih, interesantnih i zahtjevnih zadataka, konstantno se obučavaju, usavršavaju i napreduju u službi. Javni natječaj je otvoren 15 dana od dana objavljivanja i dostupan je na web stranici MO BiH.

Bljesak.info