Bogoslovi naše zajednice, Hercegovačke franjevačke Provincije Uznesenja BDM

Bogoslovija je, uz sjemenište, postulaturu i novicijat, jedan od četiri odgojna stupnja u Franjevačkom Redu. To je razdoblje studija teologije i vrijeme intenzivne pripreme za svećenički život. Redovnici to vrijeme koriste za rast u svojem redovničkom zvanju.

Mons. Petar Palić, biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski, u svojoj poruci kaže:

Dio pastoralnoga djelovanja jest svakako i briga za duhovna zvanja. Sveto Pismo nam donosi niz primjera gdje su Božji ljudi poticali druge da i oni pomno u svome srcu osluškuju Božji glas i razlučuju koji je njihov pravi put služenja Gospodinu. Papa Franjo u ovogodišnjoj poruci uz Dan molitve za zvanja poziva sve: „Trgnimo se oda sna, izađimo iz ravnodušnosti, otvorimo rešetke zatvora u koji smo se ponekad zatvarali, da svaki od nas uzmogne otkriti svoj poziv u Crkvi i svijetu i postati hodočasnik nade i mirotvorac!”

Budući da je kraj školske godine i da učenici izabiru daljnji smjer svoga života i školovanja, podsjećam i na obvezu i brigu za duhovna zvanja kroz molitvu, ali i konkretne pastoralne korake.

Svi mogući kandidati za sjemenište ili bogosloviju, radi upisa u gimnaziju ili na teološki fakultet, trebaju Biskupskom ordinarijatu poslati po svršetku škole ili početkom mjeseca srpnja, najkasnije do 5. srpnja 2024. izvorne isprave koje se traže:

  • Osobnu molbu vlastoručno napisanu i potpisanu, s mjestom i datumom.
  • Potpisanu izjavu obaju roditelja da su suglasni s izborom zvanja svoga sina te da prihvaćaju pravila života i ponašanja u sjemeništu.
  • Izvod iz matice rođenih.
  • Krsni list s potvrdom o krizmi (neka se posve slaže ime i drugi podaci u civilnim i crkvenim ispravama).
  • Fotokopiju osobne iskaznice ili putovnice (domovnice ako ima).
  • Izvornici školskih svjedodžbi od 5. i 9. razreda osnovne, odnosno od posljednja dva razreda srednje škole.
  • Liječničko uvjerenje o sposobnosti kandidata za učenje, odnosno studiranje.
  • Dvije fotografije (veličina za osobne dokumente).
  • Preporuku župnika (naslovljena na Ordinarijat).

Zahvaljujući na Vašem zauzimanju i pastoralnom djelovanju, unaprijed zahvaljujem i srdačno Vas u Gospodinu pozdravljam.

Franjevački samostan Tomislavgrad