Zbog izvanrednih okolnosti izazvanih pandemijom korona virusa (COVID-19), skraćuje se radno vrijeme tijela uprave Općine Tomislavgrad od 8.00-13.00 sati, bez pauze tijekom radnog vremena, dok će rad sa strankama biti organiziran u vremenu od 9.00-12.00 sati.

Ovim putem mole se svi da se pridržavaju uputa i preporuka koje se izdaju te da bez veće potrebe ne dolaze u javne i druge ustanove, a sve u cilju sigurnosti i zaštite zdravlja naših građana.

tomislavgrad.gov.ba