Upravni odbor Federalnog Zavoda za zapošljavanje usvojio je prijedloge Programa sufinanciranja zapošljavanja 2018. i Program sufinanciranja samozapošljavanja START UP 2018. godine.

U programu sufinanciranja zapošljavanja 2018. za realizaciju samog programa predviđena su sredstva u iznosu od 40.000.000,00 KM u skladu s Financijskim planom za 2018. i procjenom za 2019. i 2020. godinu.

Program se realizira s ciljem zapošljavanja najmanje 11.000 osoba s evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH s posebnom socijalnom i rodnom osjetljivošću radi njihovog zapošljavanja, sprječavanja dugotrajne nezaposlenosti, očuvanja i unaprijeđenja radnih sposobnosti te stvaranja uvjeta za jačanje konkurentnosti mladih osoba bez radnog iskustva kroz osposobljavanje za rad u struci i stjecanja prvog radnog iskustva.

Ciljne grupe Programa su mladi dobi do 30 godina, žene i teže zapošljive i posebne kategorije nezaposlenih osoba.

Za realizaciju ovoga Programa na području Hercegbosanske županije predviđeno je 1.838.709,00 KM.

U drugom programu sufinanciranja samozapošljavanja START UP 2018. za realizaciju Programa predviđena su sredstva u iznosu od 6.000.000  KM u skladu sa Financijskim planom za tekuću godinu i procjenom za 2019. i 2020. godinu.  Cilj ovoga Programa je poticanje najmanje 1.200 osoba sa evidencije neuposlenih u Federaciji BiH na samozapošljavanje, pokretanjem djelatnosti, kao i na zapošljavanje drugih osoba sa evidencije nezaposlenih u cilju djelatnosti.  Ciljna grupa spomenutog programa su osobe prijavljene na evidenciju neuposlenih u Federaciji BiH prije dana podnošenja prijave na Javni poziv bez obzira na stupanj obrazovanja i starosnu dob, a koje će po prijavi na Javni poziv registrirati i održati djelatnost u trajanju od najmanje 12 mjeseci.

Federalni zavod za zapošljavanje službeno će objaviti Program sufinanciranja zapošljavanja 2018. i Program sufinanciranja samozapošljavanja START UP 2018. godine koncem veljače 2018. godine. Prije službene objave ovih Programa 8 (osam) dana prije će javnost biti upoznata o točnom datumu objavljivanja Javnog poziva za sudjelovanje u ovim Programima.

Županijski zavod upošljavanja Hercegbosanske županije ovu obavijest objavljuje kako bi zainteresirane osobe i poslodavci u Hercegbosanskoj županiji mogli na vrijeme biti upoznati s kriterijima i pripremom dokumentacije.

Program sufinanciranja zapošljavanja 2018. možete preuzeti OVDJE.

Program sufinanciranja samozapošljavanja START UP 2018. godine možete preuzeti OVDJE.

Vlada HBŽ-a