Obavijest o povlačenju proizvoda s tržišta Bosne i Hercegovine

U skladu s rezultatima laboratorijskih analiza provedenih u okviru višegodišnjeg programa kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnoga i životinjskoga podrijetla u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu obavještavamo potrošače o povlačenju s tržišta sljedećeg proizvoda:

Trgovački naziv proizvoda: jabuka Idared

Zemlja podrijetla: BiH

Proizvođač: Ogi Voće d.o.o. Gradiška

Distributer: “Agrofructus” d.o.o. Gradiška

Identifikacija uzorka (serija/LOT): berba 2018.

Ispitivani parametar za kojega je utvrđena nesukladnost: Carbendazim

Referentna vrijednost: 0,2 mg/kg

Utvrđena vrijednost: 0,450 mg/kg ± 0,225 mg/kg

Utvrđena opasnost: povišena razina ostataka pesticida u hrani

Rizik: po zdravlje ljudi

Utvrđena razina ostataka pesticida u proizvodu nije u skladu s odredbama Pravilnika o maksimalno dopuštenim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 89/12, 92/17 i 21/19).

Sve raspoložive informacije potrebne za utvrđivanje sljedivosti, povlačenje i opoziv proizvoda Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine dostavila je na dalje postupanje nadležnim inspekcijskim tijelima. U okviru izvanredne inspekcijske kontrole, Republička uprava za inspekcijske poslove RS zabranila je distributeru promet jabuke Idared I klasa, Idared II klasa i Idared III klasa proizvođača Ogi Voće d.o.o. Gradiška te naložila povlačenje isporučene količine jabuke od kupaca. Prema pismenoj izjavi odgovorne osobe distributera, kupci su obaviješteni da je jabuka neispravna i zahtjevan je povrat odmah po saznanju o rezultatima analize.

Inicijalnom procjenom rizika zaključeno je da kratkotrajni unos jabuke s utvrđenim ostacima aktivne materije Carbendazim (0,450 mg/kg ± 0,225 mg/kg) predstavlja ozbiljan rizik za zdravlje djece, dok za odraslu populaciju rizik po zdravlje nije ozbiljan, jer toksikološka referentna vrijednost za ovu populaciju nije prekoračena.

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima!

S poštovanjem,

D I R E K T O R

Dr. sci. Džemil Hajrić