Šumarija Tomislavgrad će vršiti jesensko pošumljavanje u odjelu 80 u gospodarskoj jedinici Ljubuša, koji se nalazi na lokalitetu ˝Trolokve”. Preporučeni put za dolazak na zadanu lokaciju je kroz naseljeno mjesto Oplećani.

Zainteresirano stanovništvo koje bi vršilo navedene poslove može se prijaviti u zgradi Šumarije Tomislavgrad u vremenu od 8-14 sati.

Prijaviti se mogu samo punoljetne osobe sa stalnim mjestom boravka u općini Tomislavgrad.

Prilikom prijave obavezno ponijeti:

1.Osobnu iskaznicu

2.Uvjerenje o prebivalištu CIPS

3.Broj tekućeg računa i naziv banke u kojoj je račun otvoren

Prijave se primaju do petka 4.10.2019.godine.

Početak radova pošumljavanja planira se u ponedjeljak 7.10.2019.godine, ako budu povoljni vremenski uvjeti.

hbsume.ba