U svrhu identifikacije korisnika prava, pozivaju se svi korisnici osobne i obiteljske invalidnine da u roku od 15 dana dostave novi Izvod iz matične knjige rođenih (Rodni list.)

Rodni list je potrebno predati u Službu za pitanja branitelja općine Tomislavgrad, sobe broj 7 i 8.

Sa sobom treba ponijeti osobnu iskaznicu.

Služba za pitanja branitelja općine Tomislavgrad