Sudeći po sistematizaciji radnih mjesta, institucijama BiH, entiteta i županija, bez policijsko-sigurnosnih struktura, nedostaje 7.716 radnika.

Iz Specijalnog izvještaja o zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama, upravnim organizacijama i regulatornim tijelima BiH, FBiH, RS, Brčko distrikta i županija FBiH, koji je uradio ombudsman BiH, može se zaključiti da samo institucijama BiH nedostaje 3.006. radnika. Na ovoj razini sistematizirano je ukupno 18.598 radnih mjesta, a popunjeno “svega” 15.592, pišu Nezavisne novine.

Ako je suditi po ovom izvještaju, Predsjedništvu BiH nedostaje deset radnika, Vijeću ministara BiH, odnosno Generalnom tajništvu 14, Parlamentu BiH, gdje trenutno radi 171 radnik, nedostaje još njih 46 itd.

Prebacivanje sistematiziranih

Kada je riječ o Republici Srpskoj, u ovom trenutku, njenim institucijama, u kojima je zaposleno 4.006 radnika, nedostaje još njih 1.241, a zanimljivo je da ima i onih koji su “prebacili” sistematizaciju pa tako u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave ima sistematiziranih 46 radnih mjesta, a rade 52 radnika.

U Federaciji BiH, ako je suditi po sistematizaciji, u ovom trenutku nedostaje 1.617 radnika, jer je od ukupno 5.423 sistematizirana radna mjesta, popunjeno 3.806, a “najgora” situacija je u Ministarstvu financija FBiH, gdje od sistematiziranih 246 radnih mjesta, imaju “samo” 129 radnika.

Ukupno, bez sigurnosnih i policijskih struktura u institucijama BiH, entiteta i županija, sistematizirano je 34.416 radnih mjesta, a popunjeno 26.700 pozicija, tako da u administraciji “nedostaje” 7.716 radnika. Najveći raskorak između broja sistematiziranih i popunjenih radnih mjesta, kada je riječ o županijama, jeste u Unsko-sanskoj županiji, gdje trenutno radi 161 radnik, a sistematizirana su 383 radna mjesta.

Potrebna reorganizacija

“Sistematizacije su uvijek rađene preko broja i nikada nisu urađene da budu 100 posto ispoštovane. Uvijek negdje oko 30 posto radnika po sistematizaciji fali i tako je bilo i u nekim bivšim sustavima. Te sistematizacije su rađene za neki idealni slučaj neograničenih resursa, koji su uvijek ograničeni”, rekao je Neven Akšamija, direktor Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine.

Na primjeru same Agencije za državnu službu BiH, Akšamija objašnjava kako stvari funkcioniraju, pa tako navodi da je u ovoj Agenciji sistematizirano 36 radnih mjesta, a da trenutno ima 26 zaposlenih.

“Objektivno, nama za izvršavanje svih poslova fali još četiri ili pet ljudi da nesmetano izvršavamo sve ono što se stavi pred nas. Ako bismo gledali neke standarde i rast broja radnika u institucijama od 2003. do danas, mi bi trebalo da imamo između 70 i 90 ljudi”, kaže Akšamija dodajući da je sadašnji broj radnika u administraciji dovoljan, ali da je neophodna reorganizacija posebno na nivou Federacije BiH, gdje se neke stvari poklapaju sa županijama.

U HNŽ-u nedostaje 227 radnika

Što se tiče županije, najviše radnika, ako je suditi po sistematizaciji, nedostaje u Županiji Sarajevo, i to njih 360, s obzirom na to da je od 1.156 sistematiziranih, popunjeno 796 pozicija, dok je malo bolja situacija u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, kojem fali 227 radnika, jer je od 600 sistematiziranih zaposleno njih “samo” 373.

U Uredu koordinatora za reformu javne uprave BiH kažu da institucije javne uprave i sve razine vlasti godinama izbjegavaju da provedu potrebne reforme u oblasti upravljanja ljudskim potencijalima i dovedu u red dokumente unutarnje sistematizacije sa stvarnim potrebama organa uprave.

“Strateškim okvirom za reformu javne uprave 2018-2022. predviđeno je da se izvrši analitička procjena za svako pojedinačno mjesto u državnoj službi kroz intervencije u aktima o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta”, kažu u Uredu koordinatora za reformu javne uprave dodajući da se novim strateškim okvirom predviđa i uspostavljanje modernog planiranja kadrova i profesionalnog razvoja zaposlenih.

Institucije BiH
Sistematizirano – 18.598
Zaposleno – 15.592
Nedostaje – 3.006

Republika Srpska
Sistematizirano – 5.247
Zaposleno – 4.006
Nedostaje – 1.241

Federacija BiH
Sistematizirano – 5.423
Zaposleno – 3.806
Nedostaje – 1.617

Županije
Sistematizirano – 5.148
Zaposleno – 3.296
Nedostaje – 1.852

nezavisne/bljesak.info