Apostolski prvak sv. Petar, očitovavši svoju vjeru u Krista da je on Mesija, Pomazanik, što ga židovski narod iščekuje dugi niz stoljeća, odveo je Isusa malo dalje na stranu i stao ga uvjeravati svojom temperamentnom osobnošću i jakom retorikom da se njemu ne smije nikako dogoditi ta okrutna i teška smrt, te počivanje u grobu, poslije čega će se zbiti uskrsnuće. Isus je odbio njegov savjet jer je to jedini put do uskrsnuća i spasenja čovjeka i svijeta, što Petar nije shvatio.

U drugom dijelu Evanđelja riječ je o uvjetima nasljedovanja Isusa Krista (Mk 8,34-38; te Mt 16,24-28; Lk 9,23-27; Iv 12,25-26). Isus je svojim učenicima i apostolima rekao vrlo snažne i potresne riječi kad je govor o poistovjećivanju s njime, te hodom s njime i za njim. Naime, rekao je uvjetno da svatko tko hoće i želi ići za njim i s njime, treba se odreći samoga sebe, potom uzeti svoj križ svakidašnjih nevolja, poteškoća, problema što dolaze u jatima, te hoditi kroz ovaj svijet i život kao Kristov sljedbenik.

Evanđelist Ivan govori o tome da svaki koji hoće služiti Isusu treba ići za njim slijedeći ga, te gdje je on, tu će biti i onaj koji mu služi i koji ga nasljeduje u duhu. Za takav oblik potpunoga i predanoga služenja svatko će biti počašćen nebeskom slavom od Oca nebeskoga (usp. Iv 12,26).

Što znači odreći se samoga sebe? To znači odbaciti sve ono što čovjeka ne čini čovjekom, što ga raščovječjuje, ponižava, potire, a tim odricanjem učvršćuje se u stavu prema najvećim vrijednostima što ih Bog nudi svakome čovjeku. Odricanje samoga sebe može se shvatiti kao jaki oblik askeze na svim razinama. Čovjek je pozvan na prihvaćanje svih nevolja života kao Božji dar čovjeku što će ih dobri Bog blagosloviti i primiti kao našu ljudsku žrtvu iskazanu samome Bogu.

 Sv. Franjo Asiški - uzorni nasljedovatelj Kristov
Sv. Franjo Asiški – uzorni nasljedovatelj Kristov

Isus naučava svoje sljedbenike da ne čeznu za stjecanjem svega svijeta, pa ni za djelićima toga svijeta i njegovih ljepota, jer to ništa ne koristi njima niti bilo kome, čak se može dogoditi da u toj velikoj želji i naporu za svjetskim stjecanjem naudi svome životu. Što je veće, bolje i privlačnije od ljudskoga života da bi se mogla izvršiti zamjena, odnosno da bi čovjek mogao sve to dati u zamjenu za svoj život, koji je neprocjenjiva vrjednota. Na taj korak čovjek se ne može odlučiti jer je njegov život velika vrijednost koja može uroditi dobrim plodovima ako se pravilno usmjeri na to dobro. Evanđelist Marko domeće misao koja govori o tome da onaj tko god se zastidi Isusa i njegovih riječi “u ovom preljubničkom i grešničkom naraštaju“, toga će se stidjeti na drugi način Sin Čovječji u trenutku pohoda s anđelima i u Očevoj slavi (usp. Mk 8,38). O uzajamnom stidu govori i Luka (usp. Lk 9,26).

Don Ilija Drmić/Tomislavcity