U Dodatku Ivanova evanđelja (Iv 21,15-23) imamo opisano kako je uskrsli Isus podijelio sv. Petru prvenstvo i vlast u Crkvi koja otpočinje svoj životni zajednički hod, i to sinodalni hod.

Nakon što su apostoli doručkovali s uskrslim Isusom na obali Genezaretskoga jezera, upitao je Isus svoga apostola Šimuna Petra: “Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi?“ Nije trebao Isus dugo čekati na njegov odgovor, jer mu je odmah odgovorio: “Da, Gospodine, ti znaš da te volim.“ Poslije toga Petrova odgovora Isus mu je dao zadaću da čuva na pašnjacima jaganjce njegove i da se brine za njih. I po drugi put mu je postavio isto pitanje, ali bez one usporedbe “više nego ovi“, tj. ostali učenici i apostoli, ali to se može podrazumijevati i u ova ostala dva upita. Isus je dobio posve isti odgovor od svoga voljenoga učenika Petra koji ga je istina u kriznim trenutcima muke izdao i napustio jer je bio na vagi između ljubavi prema Isusu i sebi. Isus mu je na taj njegov odgovor naredio da na pašnjacima svijeta čuva i ovce njegove s janjcima i šilježima. I po treći put ga je upitao Isus postavivši mu isto pitanje ali i ovoga puta bez onoga usporednoga “više nego ovi“, tj. ostali učenici i apostoli, ali i to se može pretpostavljati. Nakon ovoga trećega upita ražalostio se Petar što ga toliko puta pita: “Voliš li me?“, a zacijelo sjetio se onoga pijetla koji je svojim pjevom podsjetio Petra na izdaju, te mu je odgovorio: “Gospodine, ti sve znaš! Tebi je poznato da te volim.“ Na ovaj njegov odgovor Isus mu je rekao da čuva na pašnjacima njegove ovce, ovnove, šiljež i janjce.

U ovome slikovitom govoru jaganjce i ovce, Isus misli na sve uzraste vjernika koji će na njihovu riječ povjerovati i po krštenju postati članovi jedne, svete, katoličke i apostolske Crkve. “Ne molim samo za ove nego i za one koji će na njihovu riječ vjerovati u mene: da svi budu jedno kao što ti, Oče, u meni i ja u tebi, neka i oni u nama budu da svijet uzvjeruje da si me ti poslao“ (usp. Iv 17,20-21).

Nakon ove provjere i dodijeljene službe i zadaće, Isus je rekao Petru istinu o njegovu daljnjem životnom hodu, koji neće biti nimalo lagan, nego će nalikovati na Isusov hod, te tako nastaje u Crkvi zajednički hod, sinodalni hod. “Zaista, kažem ti: Dok si bio mlađi, sami se opasivao i hodio kamo si htio; ali kad ostariš, raširit ćeš ruke i drugi će te opasavati i voditi kamo nećeš.” Ovo mu je rekao nagovještavajući kakvom će smrću umrijeti i proslaviti Boga, a to je mučenička smrt. Uz to rečeno dodao je i ovo: “Idi za mnom!” To je u ovom slučaju ohrabrenje da mu neće biti ugodno hodeći skupa s Isusom.

Don Ilija Drmić/Tomislavcity