Za ovu sljedeću 5. nedjelju kroz godinu čita se i razmatra evanđelje o ozdravljenju Šimunove punice što se zbilo u Kafarnaumu, kao i drugih bolesnika i opsjednutih, i to prema Markovu evanđelju (Mk 1,29-34).

Nakon što je završio molitvu, zatim ozdravljenja i oslobođenje opsjednutoga od Nečastivoga u kafarnaumskoj sinagogi, Isus se zatekao u Šimunovoj i Andrijinoj kući s Jakovom i Ivanom, sinovima oca Zebedeja. U kući je ležala Šimunova punica u ognjici, kojoj je Isus prišao, prihvatio je za ruku i podigao je. Ona je ustala s postelje posve zdrava. Tako se dobro i zdravo osjećala da je Isusa i sve ostale posluživala jelom i pićem kako je i obično činila.

Nakon ovoga ozdravljenja Šimunove punice, tj. majke njegove supruge, koja je svjedokinja ovoga događaja, Isus je, kako svjedoči evanđelist Marko, uvečer nakon zalaska sunca gledao kako preda nj donose mnoge svoje bolesne od raznih bolesti i mnoge opsjednute gurajući se ispred vrata i oko vrata. Kod Mateja su spomenuti opsjednuti, koje je Isus oslobodio zlih duhova svojom snažnom riječju, te je također ozdravio sve bolesnike da bi se ispunile i potvrdile riječi proroka Izaije: “On slabosti naše uze i boli ponese“ (Iz 53,4; usp. Mt 8,16-17). Isus je svojom Božanskom moći ozdravio bolesnike, a iz opsjednutih izagnao je mnoge zloduhe oslobodivši ih tih nevolja. Zlodusima nije dopuštao nikakve mogućnosti da bilo što govore o njemu jer su ga oni znali i najbolje su doživjeli njegovu moć kad ih je izgonio svojom Božanskom riječi iz opsjednutih osoba. U to vrijeme postojalo je mišljenje da je budući Mesija politički osloboditelj svoga naroda, što je Isus odbijao i strogo zabranjivao da ga u tom smislu shvaćaju, čak je i svojim učenicima i apostolima zabranjivao o tome javno govoriti što je ostala “mesijanska tajna“, jer on jest Mesija u duhovnom smislu ali o tome će se moći izjasniti apostoli nakon što očituje svoje mesijanstvo na križu i u uskrsnuću (usp. Mk 1,32-34).

Poslije ovoga čina liječenja od bolesti i opsjednuća Isus se ustao rano u zoru još za mraka i našavši skrovito mjesto kleknuo je i molio se Nebeskome Ocu. Pronašli su ga i zatekli kako moli Šimun i ostali učenici i apostoli, te mu je Petar priopćio da ga svi traže (“Svi te traže!“) za svoje mnoge nevolje i raznovrsne duhovne i duševne potrebe. On je zamolio da pođu i drugamo u okolna mjesta diljem Galileje, te da tamo također propovijeda, liječi i izgoni zloduhe iz opsjednutih osoba, što je i činio po njihovim galilejskim mjestima, selima i gradovima u njihovim sinagogama (usp. Mk 1,35-39).

I danas je on naš liječnik duše i tijela, a uči nas svojom riječju da pazimo na svoje zdravlje i da ne otvaramo vrata uma i srca nečistim dusima, niti da pristajemo na suradnju s njima.

don Ilija Drmić 

Isus je liječio bolesne, nemoćne i opsjednute.