Na temelju odluke Upravnog vijeća Studentskog centra Sveučilišta u Mostaru Ur.broj: 333-XIV/18 Studentski centar Sveučilišta u Mostaru za akademsku 2018./2019. godinu raspisuje: Natječaj za prijem studenata (brucoša) na smještaj i prehranu u Studentski centar Sveučilišta u Mostaru.

Pravo na apliciranje za Natječaj za prijem studenata u Studentski centar Sveučilišta u Mostaru (u daljnjem tekstu: Natječaj) imaju svi redoviti studenti Sveučilišta u Mostaru koji nemaju mjesto prebivališta u općini Mostar.

Natječaj je otvoren od 27.08.2018 do 15.09.2018 godine. Prijava na Natječaj s potpunom dokumentacijom predaje se osobno svakim radnim danom od 09:00 do 14:00 sati.

Sve potrebne informacije o apliciranju na ovaj natječaj možete pogledati u priloženom dokumentu.

 

Pročitajte više na pogled.ba