Upravno vijeće JU „Dječji vrtić“ Tomislavgrad raspisao je javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja ove ustanove.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave oglasa u Službenom listu Federacije BiH.

Cjeloviti tekst oglasa dostupan je na mrežnoj stranici Općine Tomislavgrad.