Temeljem Odluke Upravnog odbora i ovlaštenja Skupštine DHK HB o dodjeli nagrade Antun Branko Šimić, donesene 22. studenoga 2008., Upravni odbor Društva hrvatskih književnika Herceg Bosne raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu godišnje nagrade Antun Branko Šimić
Godišnja nagrada DHK HB A. B. Šimić dodjeljuje se za književno djelo bilo koje vrste, ili za književno-znanstveno djelo objelodanjeno od 1. travnja 2017. do 1. travnja 2018. godine.
Književno djelo mora biti objelodanjeno na hrvatskom jeziku izuzetne umjetničke vrijednosti.
Natjecati se mogu svi članovi DHK HB, kao i članovi DHK, koji objave djelo u skladu s uvjetima navedenim u Natječaju.
Nagrada iz ove odluke može se dodijeliti autoru književnog djela samo jedanput u životu, a dodjeljuje se samo jednom autoru za točno određeno književno djelo.
Nagrada A. B. Šimić može biti dodijeljena i za životno djelo.
Nagrada se sastoji od plakete i novčanog iznosa, a uručuje se na Šimićevim susretima u svibnju.
Po tri primjerka knjige (objelodanjene u navedenom razdoblju) poslati (ili uručiti) na adresu: Društvo hrvatskih književnika Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana bb., Hrvatski dom hercega Stjepana Kosače, 88 000 Mo¬star.
Natječaj je otvoren do 1. travnja 2018.

Upravni odbor DHK HB
Predsjednik
Mostar, 19. veljače 2018. Ivan Sivrić s. r.