U petak, 26. ožujka 2021. godine održat će se treća sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad.
Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici zgrade Općine Tomislavgrad, Ulica Mijata Tomića br.120, s početkom u 09,00 sati.
Na dnevnom redu naći će se deset točaka:

1. Usvajanje Zapisnika s druge sjednice Općinskog vijeća, održane 3. ožujka 2021. godine,
2. Prijedlog Proračuna Općine Tomislavgrad za 2021. godinu,
3. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Tomislavgrad za 2021. godinu,
4. Prijedlog Odluke o subvencioniranju proljetne i jesenje sjetve poljoprivrednim gospodarstvima na području općine Tomislavgrad za 2021. godinu,
5. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima prodaje neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije,
6. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima zakupa gradskog građevinskog zemljišta,
7. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Ivana Mažuranića Tomislavgrad,
8. Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o radu Javne ustanove Kulturno-informativni centar Tomislavgrad za 2020. godinu,
9. Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o radu Općinskog javnog pravobraniteljstva Tomislavgrad za 2020. godinu,
10. Aktualni sat.

tomislavgrad.gov.ba