U utorak, 9. veljače 2021. godine održat će se prva sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad.
Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici zgrade Općine Tomislavgrad, Ulica Mijata Tomića br.120, s početkom u 9 sati.

Na dnevnom redu naći će se dvanaest točaka:

1. Usvajanje Zapisnika s utemeljiteljske sjednice Općinskog vijeća, održane 15. siječnja 2021. godine,
2. Prijedlog Odluke o subvenciji prijevoza studenta akademske 2020./21. godine koji imaju prebivalište na području općine Tomislavgrad,
3. Prijedlog Odluke o izmjeni statusa nekretnine kao javnog dobra (4 prijedloga),
4. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima prodaje ostalog građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe (5 prijedloga),
5. Prijedlog Rješenja o prestanku i brisanju u katastarskim knjigama upisanog posjeda Šumske uprave i upis istog posjeda u korist Općine Tomislavgrad,
6. Program rada Općinskog vijeća Tomislavgrad za 2021. godinu,
7. Prijedlog Rješenja o usvajanju izvješća o radu Općinskog vijeća Tomislavgrad za 2020. godinu,
8. Prijedlog Rješenja o usvajanju izvješća o radu Stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Tomislavgrad za 2020. godinu,
9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Tomislavgrad,
10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Etičkog odbora,
11. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole fra Mije Čuića Bukovica i
12. Aktualni sat.

tomislavgrad.gov.ba

Foto: Arhiv