Sveučilište u Mostaru organizira predavanje prof. dr. Dragana Primorca koje će se održati na Filozofskom fakultetu 16. siječnja (srijeda). Predavanje o temi „Sveučilište u 22. stoljeću“ bit će održano u amfiteatru Sokrat s početkom u 13.00 sati.

Prof. Primorac održat će predavanje i na Pravnom fakultetu istoga dana u 16.00 sati u dvorani I. godine za studente studija Kriminalistike i sigurnosnog menadžmenta pod nazivom “Forenzična DNA analiza – prošlost, sadašnjost i budućnost”. Osim toga, prof. Primorac predavanje o temi “Personalizirana (precizna) medicina: put u medicinu 22. stoljeća” održat će i u Amfiteataru Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru 17. siječnja (četvrtak) u 12 sati i 30 minuta.

Prof. dr. Dragan Primorac, hrvatski je liječnik, pedijatar, genetičar i forenzičar. Profesor je na američkim sveučilištima Penn State University i University of New Haven te medicinskim fakultetima Sveučilišta u Splitu, Sveučilišta u Osijeku i Sveučilišta u Rijeci. Predsjednik je Upravnog vijeća Specijalne bolnice Sveta Katarina i suosnivač je Sveučilišnog odjela za forenzičke znanosti, Sveučilišta u Splitu. Odlukom Senata Sveučilišta Penn State postao je prvi nositelj titule “Global Penn State Ambassador” u povijesti tog Sveučilišta. Suosnivač je Medicinskog fakulteta Medical School Regiomed u Bavarskoj gdje obnaša dužnost prodekana za međunarodnu suradnju. Trenutno obnaša dužnost predsjedatelja Odbora za međunarodne odnose Američke Akademije za forenzičke znanosti i predsjednika jednog od najuglednijih međunarodnih znanstvenih društava iz područja forenzičke i kliničke genetike “International Society of Applied Biological Science” u čijem radu sudjeluje i četvoro dobitnika Nobelove nagrade. 2016. godine imenovan je profesorom na Xi’an Jiaotong University, College of Medicine and Forensics u Kini. Predsjednik je Hrvatskog društva za humanu genetiku i Hrvatskog klastera konkurentnosti za personaliziranu medicinu.

Ured za odnose s javnošću