U srijedu, 3. ožujka 2021. godine održat će se druga sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad.
Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici zgrade Općine Tomislavgrad, Ulica Mijata Tomića br.120, s početkom u 09,00 sati.
Na dnevnom redu naći će se šesnaest točaka:

1. Usvajanje Zapisnika s prve sjednice Općinskog vijeća, održane 9. veljače 2021. godine,
2. Nacrt Proračuna općine Tomislavgrad za 2021. godinu,
3. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima prodaje neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije,
4. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije,
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pravu na novčanu naknadu za novorođenu djecu na području općine Tomislavgrad,
6. Prijedlog Odluke o usvajanju programa i plana aktivnosti za pripremu i izradu Prostornog plana za područje općine Tomislavgrad,
7. Prijedlog Odluke o usvajanju programa uključivanja javnosti u proces izrade i donošenja Prostornog plana za područje općine Tomislavgrad,
8. Prijedlog Odluke o usvajanju smjernica za izradu Prostornog plana za područje općine Tomislavgrad,
9. Prijedlog Rješenja o razrješenju Skupštine Javnog poduzeća Radio Tomislavgrad d.o.o.Tomislavgrad ,
10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Skupštine Javnog poduzeća Radio Tomislavgrad d.o.o.Tomislavgrad,
11. Prijedlog Rješenja o razrješenju Skupštine Veterinarske stanice d.o.o. Tomislavgrad,
12. Prijedlog Rješenja o imenovanju Skupštine Veterinarske stanice d.o.o. Tomislavgrad,
13. Prijedlog Rješenja o razrješenju Skupštine Javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Tomislavgrad,
14. Prijedlog Rješenja o imenovanju Skupštine Javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Tomislavgrad,
15. Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o radu Javne ustanove Centar za socijalnu skrb Tomislavgrad za 2020. godinu,
16. Aktualni sat.

tomislavgrad.gov.ba