Većina šteta prouzročenih nedavnim orkanskim vjetrom je sanirana. Na sjednici Općinskoga vijeća Tomislavgrad procijenjena je i ukupna šteta uslijed posljednje prirodne nepogode i ona je utvrđena na 455.772 KM. Ne sumnjamo da je šteta i veća, posebno što su ljudi manja oštećenja sami sanirali i nisu štetu niti prijavljivali.

No, valja napomenuti i na posljedice olujnoga vjetra koje nisu nigdje zabilježene niti spomenute. Tako naša čitateljica iz gornjega dijela grada piše o visokom jablanu na području Hazne koji se nagnuo i naslonio na drugo drveće. Čitateljica upozorava da na spomenutom terenu borave djeca, tu se igraju i vrlo često i veru po okolnom drveću pa jablan iščupan iz korijena i nagnut opasno prijeti.

Evo prilike za one koji brinu o saniranju nastalih šteta i sigurnosti ljudi da uklone i ovo drvo i tako vrate mir i spokoj za daljnju dječju igru.

Tomislavcity

Foto: Čitateljica