Pridržavanjem mjera od strane građana BiH je izbjegla zdravstvenu krizu, pa je epidemiološka situacija relativno stabilna. Restriktivne mjere zabranile su rad većine poslovnih subjekata i sada se suočavamo s velikom gospodarskom krizom.

Posljedice krize osjećaju sve razine vlasti, a u kakvom su položaju općine i gradovi doznali smo od direktorice Saveza općina i gradova FBiH, Vesne Travljanin.

Pandemija koronavirusa pogodila je sve razine vlasti u Bosni i Hercegovini. Imate li neke projekcije koliki je utjecaj na općine i gradove u FBiH, koliko su umanjeni prihodi?

“Još uvijek je prerano govoriti o konkretnim iznosima umanjenja, ali, svakako, mnoge jedinice lokalne samouprave već napominju da trpe smanjenje prihoda. S obzirom da federalne vlasti najavljuju da će doći do pada prihoda od neizravnih/indirektnih poreza, jasno je da će, samim time, doći i do pada prihoda od ovih poreza u općinskim i gradskim proračunima, jer općine i gradovi sudjeluju u raspodjeli prihoda od neizravnih/indirektnih poreza.

Napominjemo da je proglašenje stanja nesreće prouzrokovano pandemijom koronavirusa nametnulo općinama i gradovima dodatne obveze, što je dovelo do povećanja izdvajanja njihovih proračunskih sredstava. Općine i gradovi su razina vlasti, kojoj se građani prvoj obraćaju, pa tako su sve općine i gradovi izdvojile i izdvajaju značajna sredstva za prevenciju i ublažavanje širenja ove pandemije, te za pomoć lokalnom stanovništvu i gospodarstvu, obrtima i slično. Očigledno je da načelnici i gradonačelnici u cijeloj FBiH, zajedno sa svojim administracijama, zaista rade, trude se i uspijevaju da dođe do prilagodbi u ovom novom načinu života”, kazala je za hercegovina.info direktorica Saveza općina i gradova FBiH, Vesna Travljanin.

Pojedine općine i gradovi donijele su odluke o smanjenju plaća u javim poduzećima, prema vašim saznanjima hoće li morati doći do umanjivanja plaća i u kojem vremenskom roku?

Svaka općina i grad će odlučivati o svojim rashodima za plaće, u ovisnosti od toga kako su organizirali rad u ovim novonastalim okolnostima.

Koliku pomoć očekujete za gradove i općine od strane viših razina vlasti. Hoće li jedan dio sredstava MMF-a biti namijenjen općinama i gradovima i koji će biti kriteriji za raspodjelu?

Predsjedništvo Saveza općina i gradova Federacije BiH je na on-line sjednici održanoj 15.4.2020. godine donijelo niz zahtjeva vezanih za Prijedlog zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica u FBiH i za raspodjelu sredstava od MMF-a, a jedan od tih zahtjeva je bio i zahtjev da jedinice lokalne samouprave u FBiH moraju sudjelovati u raspodjeli sredstava od kredita Međunarodnog monetarnog fonda koji iznosi 330 milijuna eura.

Svi zahtjevi i zaključci Predsjedništva SOGFBiH upućeni su premijeru FBiH, predsjedateljima i dopredsjedateljima oba doma Parlamenta FBiH, te ostalim nadležnim federalnim, državnim i županijskim tijelima vlasti, kao i predstavnicima međunarodnih institucija i veleposlanstava u BiH, a usvojeni su i na Komisiji za lokalnu samoupravu Zastupničkog doma Parlamenta FBiH. Na zasjedanju Zastupničkog doma Parlamenta FBiH dostavljeni su svim zastupnicima.

Prijedlog odluke o prihvaćanju sredstava iz zaduženja FBiH kod MMF-a je još uvijek u parlamentarnoj proceduri.

S obzirom da je Vlada FBiH odlučila poništiti raspodjelu transfernih sredstava nižim razinama vlasti, Predsjedništvo SOGFBiH je zauzelo jasan stav da se uz prethodno utvrđene transparentne kriterije za raspodjelu, financijska sredstva u iznosu od 21 milijun KM, koja su u proračunu Federacije BiH bila planirana za županije i lokalne zajednice, vrate kao pomoć proračunima općina, gradova i županija. Ovo je bio zahtjev Predsjedništva SOGFBiH. Rebalansom federalnog proračuna, koji je usvojen i na Zastupničkom i na Domu naroda, Vlada FBiH je odlučila da planira izdvojiti 30 milijuna KM tekućih transfera za općine i gradove, čime je praktično naš zahtjev ispoštovan. Ostaje još da se vidi koji će biti kriteriji za raspodjelu.

Kako predstavnici općina i gradova mogu pomoći gospodarstvenicima koji su značajno pogođeni ovom krizom?

Jedan od zahtjeva Predsjedništva SOGFBiH vezanih za tzv. „Korona“-zakon je da Predsjedništvo SOGFBiH zahtijeva da Vlada FBiH Zakonom o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica osigura subvencioniranje minimalnih plaća uposlenicima u poslovnim subjektima, kojima je obustavljen, onemogućen i zabranjen rad temeljem odluka tijela vlasti i Federalnog stožera civilne zaštite, kako bi se zaštitile ove kategorije stanovništva i sačuvala njihova radna mjesta. Nadamo se da će Vlada FBiH i Parlament FBiH uvažiti ovaj zahtjev načelnika i gradonačelnika.

Predsjedništvo SOGFBiH je već na prvoj on-line sjednici 1.4.2020. godine pozvalo Vladu Federacije BiH i sve kantonalne/županijske Vlada da hitno donesu kompletan set konkretnih mjera (po resorima) za očuvanje radnih mjesta i spas gospodarstva na području Federacije BiH, uvažavajući i prijedloge Predsjedništva Saveza i da se te mjere upute u parlamentarnu proceduru.

Mnoge općine i gradovi su već poduzele konkretne mjere pomoći radnicima i gospodarstvenicima, tako što su im umanjili cijenu zakupnine poslovnih prostora ili potpuno oslobodili obveza plaćanja iste, umanjili im obvezu ili ih oslobodili obveze plaćanja komunalne naknade za poslovne prostore… Pojedine jedinice lokalne samouprave, poput Grada Cazina, dijele poticaje za proljetnu sjetvu. Četiri jedinice lokalne samouprave u Zapadnohercegovačkoj županiji će od 1.5., ako se stanje nesreće nastavi, osigurati minimalne plaće u iznosu od 300,00 KM za poduzetnike, obrtnike i zaposlenike, kojima je obustavljen rad temeljem odluka Stožera civilne zaštite, zaključila je u razgovoru za hercegovina.info direktorica Saveza općina i gradova FBiH, Vesna Travljanin.

D. Suton/Hercegovina.info