U Općini Tomislavgrad održan je sastanak sa ciljem predlaganja kandidata u tijela Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine iz jedinica lokalne samouprave Hercegbosanske županije. Predloženi su kandidati za Predsjedništvo Skupštine Saveza općina i gradova FBiH kao izvršna tijela  Skupštine SOGFBiH, koji usklađuje rad svih tijela i radnih tijela Saveza.

Članovi Predsjedništva biraju se na Skupštini na razdoblje od četiri godine i čine ga općinski načelnici, odnosno gradonačelnici.

Ovo je deveti sastanak u procesu pripreme Izborne skupštine SOGFBiH, na kojoj će se izabrati nova tijela članovi SOGFBiH.

Na ovom sastanku se raspravljalo i o zakonskim propisima značajnim za lokalnu samoupravu poput Zakona o građevinskom zemljištu FBiH i ostalim relevantnim zakonima iz oblasti lokalne samouprave. Naglašena je potreba i važnost zajedničkog djelovanja općina i gradova putem SOGFBiH, posebno u procesima lobiranja i zastupanja zajedničkih interesa jedinica lokalne samouprave pred višim razinama vlasti. Konstatirano je da su sve češće konzultacije kako s Federalne razine vlasti, tako i s vladama županija, odnosno resornim ministarstvima. Naglašeno je da općine i gradovi sa SOGFBIH nastavljaju uspješnu suradnju koju su do sada i imali.