Foto: SUM

Sveučilišta u Mostaru pokretanjem novog diplomskoga sveučilišnog interdisciplinarnog studija naziva Europski studij donosi nove perspektive obrazovanja na području Bosne i Hercegovine sukladno aktualnim europskim potrebama tržišta rada.

Spajajući ekonomske, društvene, humanističke i pravne aspekte visokoga obrazovanja, studij će omogućiti studentima stjecanje interdisciplinarnoga znanja i vještina iz različitih područja potrebnih za vođenje i sudjelovanje u europskim projektima i inicijativama, što uključuje obrazovanje i osposobljavanje cijele vertikale kadra za različite uloge unutar tržišta rada Europske unije. Pokretanje ovakvog studija na akademskom području Bosne i Hercegovine proizašao je od kontinuiranog praćenja aktualnih potreba tržišta rada na cjelokupnom europskom području te odlučnosti da Sveučilište u Mostaru pruža visokoobrazovani kadar koji će biti konkurentan u Europskoj uniji.

SUM će oblikovati buduće lidere kroz Europski studij, pripremajući ih za ključne uloge u administraciji i vodstvu u organizacijama Europske unije, čime doprinosimo jačanju i razvoju Europe. Europski studij, kako glasi službeni naziv, izvodit će Ekonomski fakultet, Filozofski fakultet i Pravni Fakultet Sveučilišta u Mostaru uz partnere Visokoobrazovnu ustanovu Alma Mater Europaea i Sveučilište Sjever Republika Hrvatska, nudeći otvoren prostor za suradnju i s drugim europskim sveučilištima.

Europski studij omogućit će istraživanja na područjima koja su aktualna, učenje suvremenih istraživačkih pristupa, razvijanje novih uvida i oblikovanje suvremenih teorija, modela i koncepata koja objedinjuje nastavnim planom i programom. Kroz zajedničke projekte, seminare, radionice i istraživačke aktivnosti studenti će imati priliku razmjenjivati ideje, iskustva i perspektive s kolegama i profesorima iz različitih disciplina.

Osim osnovnoga diplomskog studijskog programa u planu je i pokretanje Specijalističkoga studija kao rezultat suradnje Filozofskoga, Ekonomskoga i Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Specijalistički studij pružat će studentima odabir usavršavanja prema vlastitim interesima i karijernim ciljevima. Studenti će nakon završenoga Specijalističkog studija biti osposobljeni za napredne akademske, istraživačke ili profesionalne uloge u određenome području.

Pokretanje Europskoga studija i Specijalističkoga studija na Sveučilištu u Mostaru predstavlja važan korak u promicanju suvremenoga visokog obrazovanja. Implementacijom različitih studijskih programa Sveučilište u Mostaru nastoji odgovoriti na potrebe tržišta rada, društva i akademske zajednice te pružiti studentima znanje i vještine koje su potrebne za buduće izazove, priopćeno je sa Sveučilišta u Mostaru.