Uspješno je završeno pošumljavanje u organizaciji Šumarije Tomislavgrad koje je održano od 3.do 6. studenog. U pošumljavanju je sudjelovalo 122-oje ljudi od 134-ero prijavljenih.

Riperana površina pošumljenog područja je 30 Ha, a nalazi se u odjelu 79 na Ljubuši.

Ukupno je posađeno 70.200 sadnica, od čega crnog bora (Pinus Nigra) 40.200 komada, a bijelog bora (Pinus Sylvestrus) 30.000 komada, navodi se na portalu Hercegbosanske šume.