Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donio je Odluku o usvajanju Plana o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u BiH za 2020. godinu, sa određenom korekcijom na sjednici, a nakon što je usvojio informaciju o njegovoj pripremi.

Ovim planom, navode iz Vijeća ministara, predstavljene su smjernice politika tržišta rada i aktivne mjere zapošljavanja koje su planirale nadležne institucije u području zapošljavanja u 2020. godini, radi poboljšanja kvaliteta i povećanja konkurentnosti ponude na tržištu rada, te poticanja potražnje za radnom snagom.

U ovoj godini planirane su, između ostalog, aktivnosti koje su usmjerene na jačanje posredničke uloge zavoda i službi za zapošljavanje u BiH, nastavak provođenja reformi tržišta rada, kao i povećanje učinkovitosti tržišta rada, što podrazumijeva fokusiranje na mjere aktivne politike i usluga koje su usmjerene na skraćivanje perioda nezaposlenosti, te kontinuirano podizanje konkurentnosti i zapošljavanja osoba sa evidencije nezaposlenih.

Ovaj plan su uradili predstavnici Agencije za rad i zapošljavanje BiH, Federalnog zavoda za zapošljavanje, Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i Zavoda za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH, priopćeno je iz Vijeća ministara.

bljesak.info