Dr.fra fra Robert Jolić priređivač je knjige “Sabrana djela fra Martina Mikulića” predstavljene u subotu navečer u dvorani Sv. Ante na Humcu, u organizaciji Općine Ljubuški i Franjevačkog samostana na Humcu. U glazbenom djelu programa nastupila je Klapa Benedictus. O bogatom opusu fra Martina Mikulića uz priređivača dr. fra Robert Jolić prigodne riječi uputila je lektorica dr. Irina Budimir,a govor knjižničara i odgovornog urednik izdanja fra Ante Marić koji je bio spriječen doći pročitala je voditeljica Bjanka Medić, piše ljportal.com.

Ovo je ne samo za Provinciju, već za svekoliku znanstvenu javnost, jako vrijedna naklada. U njoj je obrađen i podniz: Odgojne institucije Hercegovačke franjevačke provincije: Sjemenište i Gimnazija, Novicijat, Bogoslovija. Osim toga je zasigurno jedna od najvrjednijih knjiga ovoga niza Leksikon hercegovačkih franjevaca. Tu su još prijevodi doktorskog rada fra Lea Petrovića. prijevodi shematizama s latinskog na hrvatski fra Petra Bakule te oni fra Nikole Šimovića i fra Martina Mikulića. Iskreno žalim da večeras nisam tu da Vas sve pozdravim i da se i osobno zahvalim načelniku općine Ljubuški gospodinu Nevenku Barbariću, jer je Općina Ljubuški izdašno pomogla tiskanje ove knjige, dio je govora koji je poslao fra Ante Marić.

Dr. fra Robert Jolić objasnio je  kako se za fra Martina zainteresirao kada je prije tri godine počeo pripremati monografiju župe Klobuk, zanimalo ga ima li u njegovim tekstovima koji podatak koji bi ga mogao iskoristiti kao povjesničara vezano za župu Klobuk i općenito ljubuški kraj.

Fra Robert je pronašao vrijednih podataka koje je koristio prigodom pisanja monografije, ali ono što je neusporedivo važnije, otkrio je fra Martina, njegov ga stil pisanja ga oduševio te njegove pripovijesti koje izlaze iz narodne duše i u nju se vraćaju i tako odlučio da je potrebno i vrijedno predstaviti njegovo djelo suvremenim i budućima naraštajima.

Ne samo da su Mikulićevi tekstovi bili teško ili nikako dostupni širokom čitateljskom krugu, što je i bio povod za uređivanje ove monografije, nego su i najpoznatiji njegovi životopisi i prosudbe njegova književna djela također bili teško dostupni mogućim istraživačima, pa sam stoga odlučio objaviti i neke od tih prikaza. Vjerujem da je ova monografija tako u potpunosti ispunila svoj cilj; predstaviti širokoj čitalačkoj javnosti njegov cjelokupni opus, kao i prosudbu njegova djela. Ako se usudite ući u avanturu čitanja fra Martinovih djela, uvjeravam vas da se nećete pokajati. Kao što nisam ni ja, rekao je povjesničar Jolić.

Sabrana djela fra Martina Mikulića, jedna je vrijednih knjiga nakladničkog niza Recipe koju je priredio dr. fra Robert Jolić. Nakladnik je Hercegovačka franjevačka provincija Uznesenja BDM i Franjevačka knjižnica Mostar, za nakladnika je provincijal dr. fra Miljenko Šteko, odgovorni urednik je fra Ante Marić, lekturu potpisuje dr. Irina Budimir, korekturu dr. fra Robert Jolić, fotografije, Arhiv Hercegovačke franjevačke provincije (fra Ante Tomas) i fra Robert Jolić, shematizam je s latinskog preveo prof. Zvonimir Glavaš. Prijelom potpisuje Marijana Pekas. Tisak Franjevačka tiskara FRAM – ZIRAL, Mostar.

ljportal.com