U vremenskom periodu od 26. 2. do 04. 3. 2024. godine na području Hercegbosanske županije dogodilo se četrnaest prometnih nezgoda, od toga tri prometne nezgode sa ozlijeđenim osobama (1 TTO i 2 LTO), dvije prometne nezgode sa većom materijalnom štetom i devet prometnih nezgoda sa manjom materijalnom štetom. U zoni odgovornosti PU Livno dogodilo se sedam prometnih nezgoda, u zoni odgovornosti PU Tomislavgrad dogodilo se pet prometnih nezgoda, dok su se u zoni odgovornosti PU Drvar dogodile dvije prometne nezgode.

U oblasti kriminaliteta zabilježeno je jedanaest događaja koji imaju obilježja kaznenog djela i to:

– 3 KD “Šumska krađa”,
– 2 KD “Oštećenje tuđe stvari”,
– 2 KD “Ugrožavanje sigurnosti”,
– 1 KD “Utaja”,
– 1 KD “Mučenje i ubijanje životinje”,
– 1 KD “Teška krađa”,
– 1 KD “Zlouporaba položaja i ovlasti”.

Na području Hercegbosanske županije zabilježeno je šest prekršaja po javnom redu i miru:

– jedan prekršaj po čl. 4. Zakona o javnom redu i miru (svađa, vika, vrijeđanje, omalovažavanje),
– dva prekršaja po čl. 5. Zakona o javnom redu i miru (tučnjava i vršenje nasilja),
– jedan prekršaj po čl. 7. Zakona o javnom redu miru (uznemiravanje),
– jedan prekršaj po čl. 27. Zakona o javnom redu i miru (prosjačenje),
– jedan prekršaj po čl. 30. Zakona o javnom redu miru (neoprezno držanje životinja).

Ministarstvo unutarnjih poslova Hercegbosanske županije