MUP HBŽ-a obavještava da je  20.1.2022. godine izvršeno premještanje stacionarnoga radara sustava SR 520 s lokacije Kupres na lokaciju Brišnik, MC M-6.1. općina Tomislavgrad.

MUP HBŽ