Školske sestre franjevke Krista Kralja organiziraju molitveno-odgojni seminar za djevojke 8. i 9. razreda osnovne škole.

Seminar će se održati od 17. do 19. siječnja u Međugorju (Domus Pacis).

Prijave i dodatne informacije na broj: 063 403 218.