Nakon otvorenoga pisma koje je javnosti uputila ravnateljica županijske bolnice Mladenka Perković, danas se očitovao i resorni ministar Momčilo Bajić. U pismu ističe da su dugovi zdravstvenog sektora nastali su kao posljedica nesavjesnog rada u dužem periodu, nepoštivanjem propisa od strane rukovoditelja i Upravnih vijeća, te propustima od strane osnivača-Vlade odnosno županijske Skupštine.

Ministrovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

MEDIJI U HBŽ

Predmet: Odgovor na izjavu ravnateljice Bolnice

Dugovi zdravstvenog sektora nastali su kao posledica nesavjesnog rada u dužem periodu, nepoštivanjem propisa od strane rukovodilaca i Upravnih vijeća, te propustima od strane osnivača-Vlade odnosno Skupštine.

Ovakav odnos prema zdravstvenim ustanovama bio je siguran put da se dugoročno nanese šteta zdravstvenim ustanovama.

Ministarstvo i Vlada su od samog početka radili na ustroju javnog zdravstva u skladu sa propisima, a što do sada nije bio slučaj.

Svim zdravstvenim ustanovama je naloženo da se donese Pravilnik o sistematizaciji. Donošenjem ovog pravnog akta koji je u potpunosti usklađen sa pozitvnim propisima, u skladu sa prvom ključnom mjerom koju je neophodno realizovati. Sistematizacija je podloga za finansijski opstanak zdravstvenih ustanova. Donošenjem sistematizacije radnih mjesta stvaraju se uslovi za implementaciju određenog broja procesnih mjera. Na žalost ni Bolnica ni druge zdravstvene ustanove nisu prešle ovaj najznačajniji korak.

Nema prebacivanja odgovornosti, ravnatelji i Upravno vijeće rukovodi ustanovom a na Vlada ili Skupština, a ZZO plaća usluge iako nema dovoljno novaca rade se uštede a ne primaju se novi djelatnici. Primanje djelatnika bez prethodno usvojene sistematizacije je direktan udar na poslovanje Bolnice. Sredstva koja je Bolnica dobila mimo tranše Zavoda u ovoj godini su:

  • 7000,00 KM Federalno ministarstvo
  • Od Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih 350.000,00 KM
  • Zavod će dati 100.000,00 KM
  • Ministarstvo je odvojilo 70.000,00 KM za Projekat zbrinjavanja medicinskog otpada

Postavljam pitanje – Ima li ikakvog razloga pored ovoliko sredstava da nema lijekova za operaciju?

Kakva je pozadina ovakvih odluka?

Za trenutnu situaciju u zdravstvu nema brzih i lakih rješenja. Ministarstvo je Odlukom Vlade imenovalo interresorni tim ( IRT ) sa zadacima da utvrdi dvije ključne polazne veličine za operacionalizaciju reformi u sektoru zdravstva i to:

  • Iznos i struktura ukupnog akumuliranog duga za sve institucije javnog zdravstava
  • Iznos troškova za funkcionisanje zdravstvenih ustanova na godišnjem nivou odnosno procjena iznosa nedostajućih sredstava za finansiranje poslovanja usklađenog sa zakonskim normama bez stvaranja gubitaka

Nakon utvrđivanja ukupnog duga, ročnosti strukture povjerilaca, definisati modalitete i izvore otplate.

Analizom očekivanih kretanja raspoloživih izvora finansiranja sa jedne strane i finansijskih rezultata sa druge strane, nedvosmisleno pokazuje da je finansijska održivost pružanja zdravstvenih usluga dovedena u pitanje na duži rok.

Reforma zdravstva je najsloženija reforma u pitanju su životi ljudi i tu nema nikakvog mjesta za politikanstvo i ubiranje političkih poena.

Ministar

Momčilo Bajić