Na e-mail adresu našega portala stiglo je priopćenje resornoga ministra u Vladi HBŽ-a Momčila Bajića koje prenosimo u cijelosti:

Želim da obavijestim javnost da su dugovi u zdravstvenom sektoru nastali kao posljedica nesavjesnog rada u dužem periodu, nepoštivanje propisa od strane rukovodilaca i upravnih vijeća, te propusta od strane osnivača – Vlade odnosno Skupštine HBŽ da osiguraju efektivan nadzor i kontrolu. Ključni suradnik u nesavjesnom radu bila je Porezna uprava koja je umjesto dosljedne primjene propisa tolerisala nezakonite aktivnosti i gomilanje dugova. Tolerisane protuzakonite isplate plaća bez isplate doprinosa, u čemu je učestvovala Porezna uprava, bio je siguran put da se dugoročno nanese šteta zdravstvenim ustanovama. Selektivni odabir momenta blokade računa ukazuje na to da se žele spriječiti reformski procesi a nikako poštovati zakon. Osnovno načelo zakonitosti jeste odsustvo diskrecije u primjeni propisa. Ono što posebno zabrinjava jeste potpuno odsustvo elementarne osjetljivosti na momenat koji je izabran. Ministarstvo će nastaviti sa reformskim koracima od kojih je prvi:
Ustrojstvo javnog zdravstva u skladu sa propisima a što do sada nije bio slučaj
Izvršena je revizija poslovanja u zdravstvenim ustanovama i svi revizorski izvještaji su negativni. Izvještaji idu na Vladu i Skupštinu na daljnje postupanje.
Naredni potezi usmjereni su na iznalaženje sredstava za pokriće naslijeđenih dugova. Pošto problemi prevazilaze mogućnosti jednog ministarstva osnovan je interresorni tim u koji su uključeni: Ministarstvo finansija, Odbor za zdravstvo Skupštine HBŽ, Zavod za zdravstveno osiguranje HBŽ, Poreska uprava i ustanove javnog zdravstva. IRT treba da utvrdi dvije ključne polazne veličine u sektoru zdravstva HBŽ i to:
Iznos i struktura ukupnog akumuliranog duga za sve institucije javnog zdravstva
Iznos troškova za funkcionisanje zdravstvenih ustanova na godišnjem nivou, odnosno procjena iznosa nedostajućih sredstava za financiranje poslovanja usklađenog sa zakonskim normama bez stvaranja gubitka.

Nakon utvrđivanja ukupnog duga, ročnosti, strukture, povjerilaca, definisati modalitete i izvore otplate. S obzirom da su akumulirani dugovi prema zakonu obaveza osnivača, razmotriti opciju direktnog preuzimanja dugova na Vladu županije, uz isknjižavanje obaveza iz bilanca ustanova javnog zdravstva.
Treba vremena ali i šire društvene podrške da bi se došlo do cilja. Reforma zdravstva je najsloženija društvena reforma. U pitanju su doslovno životi ljudi i tu nema nikakvog mjesta za politikanstvo i ubiranje političkih poena. Učinit ćemo sve da zdravorazumska rješenja u interesu društva i građana budu postignuta. Svako odlaganje samo će povećati finansijske gubitke!

Ministar
Momčilo Bajić