Suhozid

Uz kamen se rađalo,
tugovalo i veselilo
pilo, krštavalo i umiralo.
Uz kameni križ se pokapalo,
„Geni su nam kameni
Takvi smo mi rođeni“.

U suhozidu je kamen sivi,
toj ljepoti ti se divi.
Od kamena su crkva, dom i vrtača,
na kamenom pragu čeka majka.

Kad pogledaš u selo Rakitno,
od kamena je i ono postalo.
Sa kamena je cura Mara,
kamen je vječita tajna.

Od kamena je mlin i međa,
on je biljeg pokraj puta,
pod kamenom guja ljuta.
i žrvanj je od kamena,
on se baca sa ramena.

U kamenu čatrnja vodu drži,
kameni su dvori pusti,
krstionica je od kamena,
iznad vrata vratnica.

Pitonjcima se igraju djeca,
Dalmacija od kamena,
ime se kleše u kamenu,
tu živiš vječno u znamenu.

 

Milan Bojkić, Basel 2023.