Vlasti u FBiH, odnosno Agencija za bankarstvo uvodi ograničenja na visinu kamatne stope na kredite koje izdaju mikrokreditne organizacije, piše Večernji list BiH.

S obzirom na to da su mikrokreditne organizacije koristile lošu ekonomsku i socijalnu situaciju te određivale visoke kamatne stope na kredite svojim klijentima, novi Zakon o radu mikrokreditnih organizacija, koji bi trebala usvojiti oba doma federalnog Parlamenta, propisuje zaštitu korisnika ove vrste financijskih usluga, ograničenja u visini efektivne kamatne stope i njezino obvezno objavljivanje te zabranu obavljanja transakcija s povezanim osobama. Novi Zakon o poslovanju ovakvih financijskih institucija bit će puno rigorozniji, a za njihovo poslovanje bit će potrebno puno više novca nego što je do sada trebalo.

 

– Novim zakonom povećava se minimalan iznos osnovnog kapitala, tako da se očekuje okrupnjavanje mikrokreditnih organizacija, što će rezultirati boljim i stabilnijim poslovanjem. Omogućeno je mikrokreditnim organizacijama plasirati veće iznose kredita, a time se željelo postići veću konkurentnost na tržištu i da se stalni (stabilni) korisnici mogu zaduživati za veće iznose kredita. U zakonu je došlo do značajnih promjena u visini novčanih kazni za prekršaje propisane zakonom, a cilj povećanja je bolje provođenje zakonskih odredbi – stoji u obrazloženju.

Podiže se razina kapitaliziranosti, pružanje veće potpore u kreditiranju socijalnog sektora, davanje veće ovlasti Agenciji za bankarstvo u nadzoru poslovanja, zaštita korisnika usluga mikrokreditiranja, sprečavanje pranja novca, čuvanje povjerljivih podataka te zaštita javnog interesa, sprečavanja nezakonitih radnji i bolje provođenje i poštivanje zakona. Spomenimo slučajeve iz prošlih godina kada su djelatnici mikrokreditnih organizacija koristili osobne podatke građana kako bi preko njih podizali kredite, a koji su kasnije na naplatu stigli tim oštećenim osobama. S obzirom na to da su mikrokreditne organizacije radile po zakonu iz 2006., nove odredbe zakona propisuju zaštitu korisnika ove vrste financijskih usluga, ograničenja u visini efektivne kamatne stope i obvezu njezina objavljivanja te zabranu obavljanja transakcija s povezanim osobama. – Novina je i ograničenje u davanju donacija i ulaganjima u stalnu imovinu te način raspodjele prihoda nad rashodima i raspodjele dobiti. Značajne promjene su, u cilju boljeg nadzora, uvođenje savjetnika i privremenog upravnika, s jasno propisanim obvezama i dužnostima.

Nove odredbe reguliraju i sprečavanje pranja novca i utvrđuju obvezu čuvanja povjerljivih podataka. Novim zakonom je na 5,000.000 KM povećan minimalan iznos temeljnog kapitala mikrokreditnog društva koji u cijelosti mora biti uplaćen u novcu. To bi trebalo dovesti do okrupnjavanja mikrokreditnih organizacija i rezultirati njihovim boljim i stabilnijim poslovanjem. Prilikom osnivanja mikrokreditne fondacije uplaćeni ulozi u novcu moraju iznositi najmanje 500.000 KM – stoji u zakonu.

I Federalna agencija za bankarstvo, koja će imati još veći nadzor nad njihovim poslovanjem traži od mikrokreditnih organizacija, koje i dalje bilježe pad kreditnoga portfelja, gubitak tržišnoga segmenta te im je uskraćeno povjerenje kreditora uslijed negativnog trenda poslovanja, nemogućnosti dosezanja postavljenih standarda, da se spoje s jačim organizacijama. Konsolidacija na razini mikrokreditnih organizacija, posebice srednje veličine, nužna je za stabilizaciju mikrokreditnog sustava.

Vrisak.info/Tomislavcity