Marija Elizabeta Barišić, učenica 9. razreda Osnovne škole Ivana Mažuranića, područne škole Franje Nevistića Šujica osvojila je 5. mjesto na Tropletovu natječaju za najbolji neobjavljeni literarni rad na temu: Susresti prijatelja.

Čestitamo Mariji Elizabeti i želimo joj još puno dobrih radova.

Više na: Troplet.ba 

Susresti prijatelja

Kako je lijepo ne biti sam

na životnom putu.

Imati pravu podršku il’ pratnju

prijatelja il’ druga

jer život nikome ne treba biti tuga

Ako ga nemaš, traži ga.

Ja ti posvjedočiti mogu,

jer moj život bio je

potučen do nogu.

Ali svjetlo na kraju tunela

obasja mene i život moj

kad spoznah da pravi prijatelj

meni je moj Bog.

Ne lutaj daleko, ne traži ga

jer svaka kap zraka

koju udahneš je on.

Sunčana zraka koja te toplo miluje

i pokret i korak je on.

Zato svemu priđi s ljubavlju

i bit ćeš ljubljen jer

ljubav, to je tvoj Bog.

 

Marija Elizabeta Barišić, 9 r.

OŠ Ivana Mažuranića

Tomislavgrad, Franje Nevistića, Šujica