Vrijeme je upisa u školu, ako već niste, ovih dana ćete službeno dobiti svoga prvašića.

Polazak u školu jedan je od najvažnijih događaja u životu kako za dijete tako i za roditelje. Dolazi jedno novo životno razdoblje kada dijete iz  sigurnosti doma ulazi u nove životne situacije i stvara odnose izvan obitelji.

Pitanja koja roditelji najčešće postavljaju su: hoće li se dijete snaći, hoće li steći nove prijatelje? Je li dijete spremno na nove promjene  i hoće li biti spremno savladati sve izazove koje škola pred dijete stavlja?

Iako većina djece bez većih problema i s velikom dozom zanimanja prihvate novonastalu situaciju, ima djece kojima sve ovo teže pada te je ovo razdoblje popraćeno strahovima koji utječu na osjećaj zadovoljstva i motivaciju.

Što je važno? Važno je procijeniti je li dijete spremno za školu?

Upravo iz ovih razloga organizira se testiranje za upise u prvi razred. Zadatak testiranja je da se procjeni djetetova zrelost odnosno spremnost za polazak u prvi razred.

Za vrijeme testiranja procjenjuje se:

Motorički razvoj djeteta – procjenjuje se gruba, fina motorika i grafomotorika. Djeca u ovoj dobi trebala bi imati usvojene temeljne funkcije grube motorike ( hodanje, trčanje, penjanje i sl.) Dijete bi trebalo pokazivati i spretnost pri baratanju s sitnim predmetima te pravilno držati olovku.

Djeca se u svojoj motorici razlikuju  a te razlike ovise o tempu njihovog razvoja ali i utjecaja okoline – koliko je dijete imalo prilike razvijati se na ovom području.

Kognitivni razvoj djeteta: od djeteta koje polazi u prvi razred očekuje se da ima dobro razvijenu prostornu percepciju, da uočava prostorne odnose (gore, dolje, iznad…).

Razvijena lateralizacija – što je desno a što lijevo. Razvijene početne vještine analize i sinteze – prvo i zadnje slovo u riječi. Razlikuju i imenuju boje. Uočava uzročno-posljedične veze te repoznaje i imenuje velik broj pojmova iz svakodnevnog života.

Procjena pažnje: Kod predškolske djece pažnja je uglavnom nehotična (spontana)

Hotimična ili namjerna pažnja im nije velika i traje oko 10-15 minuta, ali se radom u školi brzo povećava. Dobra pažnja omogućava školsko učenje koje je namjerno učenje, pamćenje i lakše spoznavanje, i tada djeca uspijevaju nešto zapamtiti jer im pažnju ne ometaju druge stvari.

Socioemocionalna zrelost djeteta: Emocionalno zrelo dijete uspijeva se nositi sa frustracijama, kontrolira emocije, strpljivo je i koncentrirano na aktivnosti. Podnosi i spremno je na odvajanje od roditelja. Uspijeva uspostaviti interakciju s vršnjacima i rješava sukobe dogovorom.

Za vrijeme testiranja važno je uvažiti individualne razlike i imati na umu da svako dijete ima svoje jake i slabe strane. Da, važna je spremnost djeteta za školu ali ne zaboravimo da je važna i spremnost škole za dijete.

Preporuka za roditelje na koji način možete olakšati djetetu polazak u školu:

– poticati djetetovo samopouzdanje i dobro mišljenje o sebi

– poticati samostalnost u brizi za sebe

– poticati dijete da se raduje uspjehu ali i da prihvati neuspjeh

– na vrijeme razgovarajte s djetetom o obvezama koje dolaze, zajedno napravite plan aktivnosti

– zajedno obavite kupnju pribora za školu, stvorite ugodnu atmosferu za vrijeme pripreme

– o školi, učitelju i svemu što dolazi razgovarajte realno, ne stvarajte idealnu sliku

– zajedno otiđite do škole, upoznajte ga s najsigurnijim putem do škole

Dijete koje ima pozitivnu sliku o sebi, koje se zna zauzeti za sebe- ne ugrožavajući drugoga i koje uspješno kontrolira emocije ima veće šanse za dobrim i pozitivnim startom u školi.

Dragi roditelji, djeca se cijeli svoj život pripremaju za školu, od samog rođenja, stoga stvarajte motivirajuće okruženje u kojem se podržava dječja radoznalost, aktivnost, stjecanje novih iskustava, igra i stvaralaštvo. Imajte realna očekivanja i ne stvarajte pritisak djetetu, dozvolite mu da uči na svojim pogreškama. Razgovarajte, družite se i provodite vrijeme kvalitetno. Zapamtite da od vašeg stava ovisi i stav djeteta prema školi i učiteljima. Nemojte uspoređivati vaše dijete s drugom djecom. Nije potrebno da vaše dijete zna pisati, čitati i računati prije polaska u školu – sve će to učiti u prvom razredu. Na ovakav način stvarate dobre uvjete za budućeg uspješnog đaka-prvaka.

Anita Krišto, mag.rehab.educ/Tomislavcity