PRIPREMA ZA ŠKOLU
Radionice za predškolce

Uzbuđenje zbog polaska u školu raste. Ako se kao roditelji pitate je li Vaše dijete usvojilo sve vještine potrebne za polazak u školu, želite potaknuti interes za školske aktivnosti ili vam je važno da dijete stekne samopouzdanje za izazove koji su ispred njega, u Magisu smo osmislili aktivnosti usmjerene na predškolce.

 TKO? Edukacijsko savjetodavni centar „Magis“
 ŠTO? Pripreme za školu
 GDJE? Prostorije Magisa (Ul. Mijata Tomića 233)
 KADA? Od 25. 4 do 7. 5. 2022. godine
 ZA KOGA? Za djecu od 5 do 7 godina
 KOLIKO? 5 radionica u trajanju od sat vremena

Radionice će provoditi logoped i edukacijski rehabilitator. Kroz ovaj ciklus od pet radionica provoditi će se aktivnosti usmjerene na razvoj vještina koje dijete treba za polazak u školu. Kroz svaku radionicu djeca će razvijati:

 

Roditelji će dobiti povratne informacije o svom djetetu, preporuke o načinima poticanja i
jačanja predškolskih vještina kod kuće, te radne materijale za nastavak aktivnosti kod kuće
nakon svake radionice.

Cijena svake radionice je 25 KM po djetetu.

Kontakt br: 063 322 778

e-mail: centarmagis@gmail.com

Edukacijsko savjetodavni centar „Magis“/Tomislavcity