Nadzornom odboru Razvojne banke Federacije BiH Vlada FBiH je dala suglasnost za imenovanje Luke Čelana za vršitelja dužnosti potpredsjednika Uprave ove banke. Luka Čelan je bio dugogodišnji gradonačelnik Livna.

Na prijedlog Federalnog ministarstva pravde, Vlada FBiH je dala suglasnost stranim nevladinim organizacijama za osnivanje predstavništava u FBiH, i to “Medical volunteers international e.V.” iz Savezne Republike Njemačke u Sarajevu i Zakladi “Utvrda Bezgrešne” iz Republike Hrvatske u Čitluku.

Vlada je privremeno, na period od pet godina, dala na korištenje poslovne prostore Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata u Bihaću te Agenciji za državnu službu FBiH u Sarajevu.

Prihvaćen je izvještaj o radu Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo za razdoblje srpanj – rujan 2021. godine.

Federalna vlada je potvrdila da su nadzorni odbor Hrvatske pošte d.o.o. Mostar i JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar dostavili izvještaje o radu za razdoblje srpanj – rujan 2021. godine.

Vlada je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o realizaciji projekta s objašnjenjem o uzrocima eventualnog odstupanja realizacije od planiranih ulaganja u projekte i zastojima u njihovoj realizaciji za treće tromjesečje 2021. godine.

Vlada FBiH je, na prijedlog resornih ministarstava, utvrdila mišljenje na nacrte ili prijedloge sedam zakonskih projekata i izjasnila se o inicijativama za davanje autentičnih tumačenja zakona, podnesenih u domovima Parlamenta FBiH.

Za sudjelovanje u radu i odlučivanju na zakazanim skupštinama gospodarskih društava opunomoćeni su Zineta Mujaković (JP Nacionalni park Una d.o.o. Bihać), Adnan Frljak (UNIS Ginex d.d. Goražde) i Ernest Đonko (JP BH pošta d.o.o. Sarajevo), priopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Fena