Luckasto cviće

Tamo gore,
na vr’ Zavelima, 
luckasto imade cviće
smrtno zaljubljeno 
u živicu stinu;
grubu, užarenu, 
punu gušćerica…
Ništa zato…
rascvala lipota krš rastače
pretačući u se.

N.B./Nagorkinja vila

Foto: Jakov Bandić