Jučer je u uredu predsjednika Vlade Hercegbosanske županije održan radni sastanak predsjednika Vlade Hercegbosanske županije, Ivana Vukadina i ministra graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije, Hikmeta Hodžića s direktorom Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Almirom Bijedićem.

Radni sastanak započeo je posjetom stanici za mjerenje kvalitete zraka. Kako je istaknuo Bijedić, riječ je o novoj automatskoj stanici za mjerenje kvalitete zraka na području grada Livna, koja je financirana od strane Švedske agencije za zaštitu okoliša u okviru projekta „Ocjena i upravljanje kvalitetom zraka u Bosni i Hercegovini“.

Glavni cilj navedenoga projekta je jačanje kapaciteta u BiH za upravljanje kvalitetom zraka i poboljšanje kvaliteta zraka. Kako je istaknuo Bijedić, u sam projekt uključeno je više mjerodavnih državnih institucija uključujući i Federalni hidrometeorološki zavod, a upravo instalirana mjerna stanica u Livnu za rezultat ima i smještanje Hercegbosanske županije na Europsku kartu za praćenje kvalitete zraka.

Direktor Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Almir Bijedić upoznao je detaljno predsjednika Vlade, Vukadina i resornog ministra Hodžića s radom, aktivnostima i područjima djelovanja zavoda.

Predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Ivan Vukadin i ministar graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije, Hikmet Hodžić zahvalili su se gosp. Bijediću na posjetu i na upoznavanju s radom Zavoda, naglasivši i istaknuvši neospornu spremnost za buduću suradnju Hercegbosanske županije s Federalnim hidrometeorološkim zavodom, navodi se u priopćenju Vlade HBŽ-a.