U Livnu je održan sastanak inicijativnog odbora (Zvonimir Popović, Tino Ivanković, Branko Mihaljević, Vladimir Ćurić, Mate Josip Pavlinović, Blaženko Mihaljević), koji će u skoro vrijeme pripremiti Izbornu skupštinu Hrvatskoga nacionalnog pomaka u Livnu.

Za predsjednika inicijativnog odbora izabran je Zvonimir Popović. Sastanku je nazočio i predsjednik HNP-a Ivan Vukadin.

HNP